Dialogpaus-utbildningar

Vill du utbilda dig till att leda Dialogpaus-diskussioner? Bläddra här bland kommande utbildningar på svenska. Utbildningar på finska hittar du via den motsvarande finska sidan.

Dialogpaus-stiftelsen

Vi erbjuder introduktioner och utbildningar och mentorerar dessutom olika aktörer att ta i bruk Dialogpaus-metoden i det egna samfundet, arbetsplatsen eller verksamhetsmiljön.

Introduktionen är några timmar eller en halv dags helhet där vi deltar i en kort Dialogpaus-diskussion samt går igenom vad Dialogpaus egentligen är och består av.

Diskussionsledarutbildningen är en kompakt några dagars eller en och en halv dags helhet för olika samfund. I utbildningen deltar man i en Dialogpaus-diskussion, går igenom vad Dialogpaus är samt får en uppgift där alla deltagare skall arrangera sin egna Dialogpaus-diskussion.

Utbildar-utbildningen är för erfarna Dialogpaus-användare samt för gruppledare. Efter utbildningen kan du utbilda andra till att leda Dialogpaus-diskussoner eller att utbilda i Dialogpaus-metoden. Helheten består av ca några dagar och innehåller deltagande i en Dialogpaus-diskussion, stöd för att arrangera utbildningar, en mellanuppgift mellan utbildningsdagarna samt skräddarsytt stöd anpassat efter dina behov.

Diskussionskultursutbildning. Då man vill främja en konstruktiv diskussionskultur är det lättast att börja med sig själv. Detta är en ny utbildningshelhet för att bygga upp en bättre diskussionskultur i den egna
gemenskapen. Utbildningen erbjuder egna insikter, självförverkligande, praktiska tips och verktyg för vardagens sociala interaktioner med hjälp av Dialogpaus-metoden.

Hör av dig ifall ni är intresserade av att ordna en egen Dialogpaus-utbildning med vår hjälp! Vi jobbar nationellt i hela Finland och även utomlands vid behov, på plats och på distans.

Koordinator Vilja von Weissenberg,  vilja.vonweissenberg@eratauko.fi

Dialogpaus-stiftelsens utbildningar för Bra sagt -samarbetspartners på svenska

Dialogpaus-stiftelsen utbildar samarbetspartners i att ta i bruk Dialogpaus-modellen samt stödjer samarbetspartners att stärka diskussionskulturen i den egna gemenskapen och på det egna verksamhetsområdet.

Utbildningar våren 2024

5.3. – 6.3.2024, kl.9-12 på distans. Dialogpaus diskussionsledarutbildning, anmäl dig här. Sista anmälningsdagen är 1.3.2024.

Dialogpaus-introdukioner inför Bra sagt -diskussionsfestivalen hittar du på våra finska sidor här

Hittar du inget som passar dig? Du kan alltid kontakta oss angående skräddarsydda utbildningar för just din organisation. Hör av dig till vår VD Laura Arikka laura.arikka(a)eratauko.fi

Våra aktuella utbildningar på finska hittar du även här. Där finns även information om andra instanser som utbildar i Dialogpaus-modellen.

Dialogpaus behövs allt mer och mer då betydelsen av ett äkta möte i våra liv förstärks.

Toni Kuoremäki, koordinator, Dialogpausstiftelsen