Dialogpaus-utbildningar

Vill du utbilda dig till att leda Dialogpaus-diskussioner? Bläddra här bland kommande utbildningar på svenska. Utbildningar på finska hittar du via den motsvarande finska sidan.

Dialogpaus-stiftelsen

Vi erbjuder introduktioner och utbildningar och mentorerar dessutom olika aktörer att ta i bruk Dialogpaus-metoden i det egna samfundet, arbetsplatsen eller verksamhetsmiljön.

Introduktionen är några timmar eller en halv dags helhet där vi deltar i en kort Dialogpaus-diskussion samt går igenom vad Dialogpaus egentligen är och består av.

Diskussionsledarutbildningen är en kompakt några dagars eller en och en halv dags helhet för olika samfund. I utbildningen deltar man i en Dialogpaus-diskussion, går igenom vad Dialogpaus är samt får en uppgift där alla deltagare skall arrangera sin egna Dialogpaus-diskussion.

Utbildar-utbildningen är för erfarna Dialogpaus-användare samt för gruppledare. Efter utbildningen kan du utbilda andra till att leda Dialogpaus-diskussoner eller att utbilda i Dialogpaus-metoden. Helheten består av ca några dagar och innehåller deltagande i en Dialogpaus-diskussion, stöd för att arrangera utbildningar, en mellanuppgift mellan utbildningsdagarna samt skräddarsytt stöd anpassat efter dina behov.

Hör av dig ifall ni är intresserade av att ordna en egen Dialogpaus-utbildning med vår hjälp! Vi jobbar nationellt i hela Finland och även utomlands vid behov, på plats och på distans.

Diskussionskultursutbildning

Då man vill främja en konstruktiv diskussionskultur är det lätt att börja med sig själv. Detta är en ny utbildningshelhet för att bygga upp en bättre diskussionskultur i den egna gemenskapen. Hur är jag som diskussionsdeltagare och som lyssnare? Hur kunde jag utvecklas? Hur lyfta fram svåra frågor? Hur stödja en jämlik diskussion?

I utbildningen får du möjligheten att fördjupa dig i dagens diskussionsklimat och även fundera på din egna roll i processen. Du får verktyg för att studera fördelarna med dialog i olika situationer och får även öva dig på dialog i praktiken. Vi erbjuder Dialogpaus-verktyg som kan användas som stöd i olika (arbets)sammanhang samt i den personliga vardagsinteraktionen. Utbildningen arrangeras live i Helsingfors, ifall coronasituationen tillåter.

  • 28.4. klockan 9.00 – 15.00

Max 2 personer / aktör

Anmälan till sakkunnig Jonna Similä, jonna.simila@eratauko.fi

Diskussionsledarutbildning

I utbildningen deltar du i en Dialogpaus-diskussion, lär dig Dialogpausmetodens grunder, de viktigaste verktygen samt bästa tipsen för arrangörer och diskussionsledare. Du får även planera din egna Dialogpaus-diskussion. Utbildningen innehåller även förhandsmaterial.

11.-12.5. kl 8.30-12.00, i Helsingfors

Max 3 personer / aktör

Anmälan till sakkunnig Jonna Similä, jonna.simila@eratauko.fi

Dialog-akademin

Zoom Virtuell Dialogpaus (Erätauko) https://dialogiakatemia.fi/toiminta/dialogpaus-facilitator-utbildningen/

Dialogpaus behövs allt mer och mer då betydelsen av ett äkta möte i våra liv förstärks.

Toni Kuoremäki, koordinator, Dialogpausstiftelsen