Kort för att leda diskussionen

En bra dialog är belönande – och att leda en bra dialog kräver övning och upprepning. Diskussionskorten innehåller tips och formuleringar som hjälper att leda dialogen. Börja med att försöka behärska några av punkterna och utöka din kompetens en dialog åt gången. Börja med dig själv, och utveckla dina kunskaper från mästarlyssnare till diskussionsledare.

I varje diskussion är det viktigt med en bra inledning, ledning till jämlikt bemötande, samt rätt slags avslutning. Fundera också på situationen som föregår diskussionen. Finns det till exempel spänningar mellan diskussionsparterna, och tror du att någon kommer att dominera situationen? Då ska du studera korten med råd för svåra situationer särskilt noga.

Några tips för att använda korten:

 1. Ta korten i bruk i god tid innan diskussionen, redan i planeringsskedet
 2. Läs igenom korten ett i taget och skriv ett manus på diskussionens gång som stöder diskussionens syfte
 3. Redigera formuleringarna så de passar dig och gör anteckningar om dem
 4. Läs ännu igenom korten och dina anteckningar just före diskussionen eller föregående dag

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg