Aktuellt

 • Dialogpaus-metoden utnyttjades i modelleringen av förundersökning av människohandelsbrott

  Förundersökningen av människohandelsbrott förutsätter en tydlig verksamhetsmodell för att man ska kunna genomföra den på ett enhetligt och högklassigt sätt på olika håll i Finland. Detta som en del av samarbetet mellan flera myndigheter. En sådan modell har nu skapats i Polisyrkeshögskolans projekt Modellering av förundersökning av människohandelsbrott (Ihmemalli). Dialogpaus-stiftelsen faciliterade gruppdiskussionerna som fördes under projektets gång.
 • I framtidsdialogerna diskuterades oro och förhoppningar för Finlands framtid

  Under våren 2024 ordnades 35 Dialogpaus-diskussioner om Finlands framtid som en del av arbetet med Statsrådets kansli och framtidsredogörelsen. Nästan 300 personer deltog i dialogerna.
 • Hurra! Materialpaketet Dialogpaus för unga har nu publicerats

  Dialogpaus för unga är ett materialpaket som stödjer utövandet av dialogfärdigheter och inkludering. Det är en verktygslåda för att utveckla diskussionsfärdigheter och förmågan att lyssna både för individer och för grupper. Materialet kan också användas för att öva på att agera som diskussionsledare under en Dialogpaus-diskussion.
Alla nyheter

Bra Sagt -diskussionsfestivalen

Diskussionsfestivalen ordnas på Sibeliushuset i Lahtis fredagen och lördagen den 27-28 september 2024. Evenemanget arrangeras av Yle, Stiftelsen Dialogpaus och Lahtis stad tillsammans med samarbetspartner i Bra Sagt projektet.

Bra diskussioner är alltid intressanta

Dialogpaus-utbildningar

Vill du utbilda dig till att leda eller utbilda i Dialogpaus-metoden? Här finner du olika aktörers utbildningar inom Dialogpaus på svenska. Du kan också beställa Dialogpaus-utbildningar – hör av dig och vi diskuterar saken närmare!

Se kommande utbildningar

Det var roligt att märka hur frigörande det kan vara att diskutera utifrån den egna erfarenheten med främmande människor. Det gav nya perspektiv.

Sakkunnig Jonna Similä, Dialogpaus-stiftelsen

Tidigare evenemang:

 • Bra sagt -diskussionsfestivalen 2022, 2023
 • Nationella Dialoger 2023, 2024
 • Försvarsdialoger för demokratin den 28.4 och 9.6.2022
 • Sitras naturdialogdag 9.3.2022. Finlands största nationella Naturdag med konstruktiva diskussion om naturens betydelse och bevarandet av mångfalden.
 • 7.2.-24.3. 2022 Tammerforsregionens digitala medborgarpanel. I medborgarpanelen fick Tammerforsregionens invånare diskutera om ett ämne som förenar alla, nämligen trafiken.
 • Dialogpausveckan 1-7.12.2021. Bekanta dig närmare genom evenemangssidan lägre ner.
 • Undantagstidens dialoger 2020-2021. Tilläggsinformation finns under evenemangssidan samt i kalendern.  För koordineringen, sammandragen och leveransen av dem till stat och kommun samt för allmänt påseende ansvarade DialogiAkatemia, Dialogpausstiftelsen och Finansministeriet.
 • Upptäck ditt kunnande. Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i studier, på kurser, i hobbyer, familjelivet – var som helst. Alltid lägger man inte ens märke till sin egen kompetens. Över 170 aktörer var med under Sitras Upptäck ditt kunnande-veckan:
 • Idéfestivalen – Diskussioner om ett bra liv på landsbygden-kampanjen förverkligades 18.1.-11.6.2021
 • Politikveckan 2.-8.11.2020. Under Politikveckan planerades en drömmarnas kommun.
 • Dialogpausveckan 1.-7.12.2020Diskussioner om Finland och finländskhet.