Dialogpaus

Vi ska bli det skickligaste folket på samtal i hela världen!

Stoppa skriket!

Dialogpaus ger tid att stanna upp och reflektera över saker och ting i lugn och ro. På den här sidan hittar du verktyg och inspiration för att hålla en konstruktiv diskussion. Verktygen är fritt tillgängliga för alla.

Vad är Dialogpaus?

Nyheter

Nyheter

Jag tror det är möjligt att göra finländare till folket som diskuterar mest i hela världen, men det kräver arbete. Vi vill också ha med dem som inte ens vill diskutera och vars röst inte hörs i samhället. Vi måste få båda ytterligheterna med. Alla ska delta i dialogen.

Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden

Delaktighet och djupare förståelse

Via Dialogpaus uppstår delaktighet mellan deltagarna i gruppen som för dialogen eller i hela samhället. Dessutom uppnår man en djupare förståelse för det ämne som diskuteras och får olika perspektiv på ämnet. I bästa fall når man oförutsägbara insikter och får ett nytt tänkande. Målet är inte konsensus.

Dialogpaus kan användas av exempelvis stadsdelar, aktivister, företag, organisationer, skolor och högskolor, media, politiker och partier eller kommuner och landskap. Exempelvis i kommunerna är dialog ett fungerande verktyg för att stärka delaktigheten och aktivera kommuninvånarna.

Du kan alltid använda Dialogpaus när du behöver en djupare förståelse för ämnet eller ett jämlikt bemötande – exemplevis som en del av beredning, beslutsfattande eller för att sammanföra olika aktörer.

Välkomna med!

I utvecklingen av Dialogpaus har vi trott på dialogens kraft. Deltagarna i dialogen delar inte bara med sig av sina synpunkter och erfarenheter utan skapar i bästa fall även helt nyt kunskap och nytt innehåll. Att lära sig dialog är en livslång uppgift, men man kan börja lite lätt redan idag!

Hannele Laaksolahti, expert, Sitra

Verktyg

Verktyg