Dialogpaus för unga

Dialogpaus för unga är en helhet som stödjer övning av dialogfärdigheter och förverkligandet av inkludering. Den baserar sig på Dialogpaus-modellen som har utarbetats vid Sitra. 

Med hjälp av helheten kan du träna både egna samt gruppens diskussionsfärdigheter och förmågan att lyssna. Materialet kan också användas för att öva på att leda en Dialogpaus-diskussion. 

Materialpaketet “Dialogpaus för unga” är särskilt utformat för vuxna som arbetar med ungdomar: lärare, ledare, coacher, kommunala inkluderingsarbetare och volontärledare. 

Unga kan också med hjälp av materialet själva organisera och leda Dialogpaus-diskussioner. 

Du kan också använda Dialogpaus som en del av beslutsfattande för en grupp eller ett lokalt område. 

 

Vad är Dialogpaus?

Dialogpaus är en halvstrukturerad diskussionsmetod där särskilda skeden upprepas.  

Med hjälp av Dialogpaus kan man lära sig mer om sig själv, andra och världen. 

Med Dialogpaus-metoden kan du diskutera konstruktivt och lugnt om viktiga ämnen som berör till exempel den egna vardagen såsom skolan, läroanstalten, gemenskapen eller det lokala området. 

Dialogpaus-diskussionen kan vara till nytta under lärprocesser, vid gruppanpassning, då man vill skapa laganda, för att behandla gemensamma erfarenheter, i samarbetet mellan hem och skola samt för att stärka barn och ungas deltagande. 

Under en Dialogpaus-diskussion delar man med sig av egna erfarenheter och tankar. Man behöver inte fatta några beslut eller vara av samma åsikt om allt. Syftet är att tänka och reflektera över olika saker tillsammans så att alla har en möjlighet att delta i diskussionen. 

Under varje Dialogpaus-samtal finns en diskussionsledare som för diskussionen vidare. Diskussionsledarens uppgift är att skapa en situation där alla har en möjlighet att berätta om sina egna tankar. Under en Dialogpaus sitter man ofta i en cirkel utan bord emellan. Telefonerna lämnas utanför samtalet. 

I början av varje Dialogpaus-samtal går man igenom spelreglerna för den gemensamma diskussionen och tillsammans förbinder man sig till dem. Efter varje diskussion reflekterar man över vad man lärt sig eller vad som kändes extra viktigt under samtalets gång. 

Diskussionsgruppen kan bestå till exempel av en skolklass, hobbygrupp, protu -eller skritskolegrupp, studentkåren, ämnesföreningen, en årskull eller för varandra okända diskussionsdeltagare. Man kan bjuda med både unga och vuxna då man vill stödja ungas deltagande i beslutsfattande.  

Du kan redigera Dialogpaus-materialen så att de lämpar sig för just din grupp. Utnyttja ditt eget kunnande då du redigerar. Tillsätt vid behov fler uppvärmningsaktiviteter. Redigera diskussionslängden vid behov. 

I Dialogpausens kärna finns alltid dialogen, en konstruktiv diskussion och att säkerställa, att alla har då de vill, möjligheten att delta i diskussionen. 

Ju mer du använder dig av Dialogpaus-metoden, desto mer lär du dig och desto lättare är det för unga att komma med i diskussionen. Upprepning är ett viktigt redskap då man tar metoden i bruk. 

Ifall din grupp är van vid att föra dialoger rekommenderar vi att ni använder den traditionella Dialogpaus-modellen.

 

Helheten Dialogpaus för unga består av följande delar:

 

Dialogpaus för unga har utvecklats genom feedback från ungdomar och genom delade Dialogpaus-erfarenheter. Materialpaketet har skapats av Stiftelsen Dialogpaus tillsammans med ett utvecklingsteam bestående av experter inom utbildning, yrkesutbildning och media.

Material för Dialogpaus med unga

 • Dialogpaus-spelregler för unga

  Gå tillsammans igenom spelreglerna för en konstruktiv diskussion innan ditt Dialogpaus-samtal. Du kan skriva ut spelreglerna i storlek A4 eller A3. Du kan sätta upp dem på väggarna i diskussionsutrymmet eller på golvet i mitten av cirkeln.
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.