Stiftelsen Dialogpaus

Dialog för Finland framåt

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Finska Kulturfonden samt Svenska kulturfonden har bildat den nya Dialogpaus-stiftelsen för att öka dialogen i Finland.

I Finland behövs mera och bättre samtal mellan människor. Stiftelsen Dialogpaus antar utmaningen att förändra samtalskulturen och öka förståelsen mellan människor.

Med hjälp av konstruktiv dialog motarbetar vi polarisering. Vi stärker förtroendet för varandra, vår egen förmåga att anpassa oss till förändringar och hela vårt demokratiska samhällssystem. På sikt minskar samhällsklyftorna och demokratin stärkas.

Inom ramen för projektet Erätauko har Sitra redan under 2016-2019 fått finländarna att föra goda dialoger om knepiga samhällsfrågor. I samarbete med ett brett nätverk av samhällsaktörer, personer och organisationer, har man utvecklat ett helt nytt dialogkoncept som främjar förståelse och utveckling både bland deltagarna och i hela samhället.

Dialogpaus-stiftelsen har nu tagit över Sitras uppdrag och fortsätter arrangera samtal om aktuella samhällsfrågor.

Dialogpaus är ett sätt att föra en konstruktiv samhällsdebatt så att man får med människor med olika utgångspunkter jämlikt, och att man även inkluderar dem som ofta lämnas utanför diskussionerna.

Dialogpaus-samtal ska orgnas regelbundet på olika håll i Finland och utgår bland annat från huvudtemat “Vad innebär det att vara finländare?“. Ofta fokuserar samtalen på frågor som delar åsikterna och gagnas av en större förståelse bland finländarna.

Kontakta oss!

Här hittar du kontaktuppgifter till Stiftelsen Dialogpaus.

Bra!

Dialog är extra viktigt för oss som tillhör en minoritet. Vi får jobba litet hårdare både för att vi ska förstå majoritetens behov och för att majoriteten ska förstå våra behov. En av målsättningarna med Dialogpaus är att föra samman människor, som inte annars skulle kommunicera med varandra. Det här tilltalar oss.

Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden