Verktyg

Hurra!

Här hittar du olika verktyg för mer långtgående behov av planering inför och att föra en konstruktiv diskussion samt tips efter diskussionen. Bläddra mellan verktygen nedan och prova dem i praktiken. Det är bara att prova!

Med hjälp av verktygen kan du öva på att hålla i en dialog i små steg. När du har fått mer erfarenhet kan du lära dig att bli en dialogmästare! Du behöver inte ta till dig allting på en gång. Börja med att försöka behärska några av punkterna och utöka din kompetens en dialog åt gången. Det finns ingen anledning att misströsta, för alla kan lära sig dialog.

Utan planering finns det ingen diskussion. Diskussionens skeden hjälper dig att bilda en uppfattning om diskussionens olika steg från början till slut.

Dessa steg hjälper dig att genomföra diskussionen. Olika verktyg hjälper dig vidare.

 • Vilket behov möter Dialogpaus-diskussion? Vad eftersträvar den?
 • Sammanfatta diskussionens syfte, ämne och mål
 • Diskussionens behov och mål kan vara två olika saker
 • Ett tydligt mål hjälper dig att fastställa varför diskussionen ordnas
 • Definiera målgruppen, vem borde vara med?
 • Planera Dialogpaus-diskussionens utrymmena
 • Planera serveringen, borde man ha kaffe, te eller någonting annat?
 • Planera inbjudningssätten och budskapet
 • Fundera färdigt, vad händer efter Dialogpaus – Vad hoppas man ska hända efter den? Vem som borde fortsätta diskussionen?

Efter planering kan du börja med andra förberedelser!

 1. Sätt dig in i ämnet
 2. Lär dig styråtgårderna
 3. Förbered dig för olika situationer
 4. Välja inledningen till diskussion

Stöd genom vårt videomaterial

Funderar du över vad Dialogpaus egentligen är? Eller hur du kunde verbalisera de sex spelreglerna för en konstruktiv diskussion? Titta på våra videos för tips.

Kolla in våra videotips!

Jag har märkt att jag blir ödmjukare i Dialogpaus-diskussioner, men samtidigt hjälper diskussioner mig att växa. Allt under en och samma dialog. Man lyssnar på varandra och låter alla prata utan att avbryta. Man vill höra och förstå vad den andra säger.

Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden

Hur går det till?

Alla sitter i en cirkel och har papper och penna till hands. Alla presenterar sig med sitt förnamn. Diskussionsledaren presenterar Spelreglerna för en konstruktiv diskussion. En eller två skrivare utses.

Under Dialogpausens gång uppmuntrar diskussionsledaren till samtal, aktiverar deltagarna genom direkta frågor och uppmuntrar alla till att lyssna varandra. Diskussionen ska vara jämlik och konstruktiv och alla ska komma till tals.

Diskussionen ska inte vara allmän utan utgå från deltagarnas egna erfarenheter.

Skrivarna sammanfattar diskussionen, utan att redigera innehållet.

Dialogpausen ska räcka minst en, helst tre – fyra timmar. Alla deltagare är närvarande under hela diskussionen.

Dialogpausen är konfidentiell, förutsatt att man inte kommer överens om annat.

Det centrala är att vara på samma nivå. Man strävar inte efter konsensus, utan efter att föra fram olika ståndpunkter, så att man kan skapa förutsättningar för att ta hänsyn till och godkänna olikheter.

Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör, Utbildningsstyrelsen

Manus

Dialogpaus diskussion (45-240 minuter)

 1. Inledning, inledande grej,  3-10 min
 2. Spelregler, 2-5 min
 3. Introduktion, 2-15 min
 4. Diskussion parvis, 5-10 min
 5. Gemensam diskussion, 25-60 min
 6. Fördjupning (om ni har tid), 5-10 min
 7. Fortsatt diskussion (om ni har tid), 25-110 min
 8. Skriva ner insikterna, 2-5 min
 9. Berätta om insikterna, 5-10 min
 10. Tack och avslutning, 1-5 min

Verktyg för förberedningen – börja, förbereda och bjuda in folk!

Verktyg för att sammanfatta diskussionen och lär av den – Nå nu förstår vi!