Vi erbjuder stöd

Vi på Dialogpaus-stiftelsen erbjuder stöd för alla som är med under Dialogpausveckan:

  • Du får ett faktabaserat anförande för att sätta igång diskussionen
  • Du får anvisningar om hur rubricera och planera din egen Dialogpaus samt ett färdigt formulär som du kan använda dig av i dialoger på distans eller ansikte mot ansikte.
  • Som stöd för diskussionen får du våra spelregler för en konstruktiv diskussion.
  • Du får ett enkelt formulär på nätet där du kan fylla i de insikter som dykt upp under diskussionen.
  • Vid behov får du även extra utbildning. Vi arrangerar två utbildningstillfällen: ett den 28 oktober kl.13-15 och ett den 16 november kl.13-15.
  • Ett materialpaket med anvisningar skickas åt alla anmälda arrangörer från och med november.

På ditt ansvar blir att:

  • Bjuda in deltagarna
  • Arrangera utrymmen och servering ifall diskussionen ordnas ansikte mot ansikte.
  • Att dra diskussionen och rapportera om den till Dialogpaus-stiftelsen.
  • Vänligen notera deltagarnas säkerhet i arrangemangen. Reflektera över om diskussionen är bättre att ordna ansikte mot ansikte eller på distans.

Du kan också utmana bekanta att ordna sin egen diskussion!

Det ligger en paradox i Dialogpaus-diskussionerna: då man inte söker efter en gemensam syn eller ståndpunkt så börjar den gemensamma visionen formas genom deltagarnas egna erfarenheter.

Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör, Utbildningsstyrelsen