Stöd genom vårt videomaterial

Funderar du över vad Dialogpaus egentligen är? Eller hur du kunde verbalisera de sex spelreglerna för en konstruktiv diskussion? Titta på våra videos för tips.