Vilka fina diskussioner det blev!

Fantastiskt, ifall du också kan dela med dig av dina erfarenheter från Dialogpausveckan i sociala medier med

#dialogpaus #hurmårFinland

Med under Dialogpausveckan var bland annat

 • Studiecentralen Sivis
 • Pensionstagarnas centralförbund
 • Malms kyrka
 • Kylätalo-hanke/Varpaisjärvitalo
 • Sininauhaliitto/Rikoksista irti-verkosto
 • Helsingfors stad /Gårdsbacka ungdomscentrals projekt
 • Moniääninen Mellunkylä
 • Sateenkaari Koto ry
 • Tammerfors stad
 • Tammerfors teater
 • Kulttuuritalo Laikku
 • G Livelab Tammerfors
 • Tammerfors gamla kyrka
 • Esbo stad och Dialogpausstiftelsen
 • Marhaban-keskus
 • Eläkeliitto ry
 • Suomen amerikkalaisen jalkapallon liitto ry
 • Changemaker
 • Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
 • Statsrådets kansli
 • Tiina ja Antti Herlinin säätiö
 • Maj ja Tor Nesslingin säätiö
 • Inno OK
 • KVS ekosivistys
 • Bildningsalliansen
 • Folktinget
 • Svenska.fi
 • Suomi24.fi
 • Justitieministeriet
 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Puolimatkan koulu
 • Finska forstföreningen
 • Kehitysvammaisten tukiliitto ry
 • Turun Martinseurakunta

 

 

Ingen av oss lever utan kontakter till andra människor. Vi behöver möten och växelverkan. Ingen av oss är framme än.

Ärkebiskop Tapio Luoma