Enligt den färska Bra sagt-undersökningen upplever hela 68 procent av finländarna att samtalskulturen har försämrats. I fjol (2022) var motsvarande siffra 58 procent. Projektet undersöker finländarnas erfarenheter av samtalskulturen årligen.

Enligt undersökningen upplever finländarna att i synnerhet samhällsdebatten har tagit ett steg bakåt. Det behövs helt klart mer saklighet i diskussionerna. Undersökningen visar att finländarnas uppskattning för personer med en annan åsikt och en längtan efter lugnare diskussioner ökar. Att lyssna, respektera sin samtalspartner och koncentrera sig på samtalspartnern är fortfarande viktiga element för finländarna i en bra diskussion.

“Undersökningen fungerar som en utmärkt grund för hela projektet. Årets undersökning framhäver att det i Finland finns en växande grupp kvinnor som inte längre vill delta i samhällsdebatten eftersom de upplever atmosfären som för laddad. Vi måste erbjuda stöd och hjälp för att alla ska kunna delta i diskussionen och stärka de goda sidorna av vår samtalskultur som finländarna har lyft fram i enkäten”, säger Markus Liimatainen, huvudproducent för projektet på Yle.

Under året har vi i samband med projektet Hyvin sanottu – Bra sagt bland annat ordnat Bra sagt-diskussionsfestivalen och kampanjen #Nusnackarkillarna. Kampanjen, som genomfördes utgående från fjolårets undersökningsresultat, synliggjorde diskussionsämnen som var viktiga särskilt för unga män och bjöd in dem att delta i dialogen. Läs mer om kampanjen här och här. Dessutom har projektets samarbetspartner ordnat egna evenemang runt om i Finland.

“Det tredje året av projektet Hyvin sanottu – Bra sagt börjar lida mot sitt slut. Även om vi har åstadkommit mycket tillsammans finns det fortfarande mycket arbete kvar att göra med tanke på den senaste undersökningen. Den finländska samtalskulturen tillhör oss alla och vi har alla ett ansvar, rentav en skyldighet, att se till att alla upplever att samtalskulturen är trygg och meningsfull. Bra sagt är en viktig del av Yles public service och stärkandet av den finländska samtalskulturen är en väsentlig del av en fungerande demokrati”, konstaterar Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Hyvin sanottu – Bra sagt är ett femårigt projekt som strävar efter att stärka de bästa sidorna av den finländska samtalskulturen och skapa trygga samtalsmiljöer. Samtidigt ökar man finländarnas förståelse och förtroende för varandra. I projektet deltar sammanlagt 180 företag och organisationer.

Information om undersökningen:

Urvalet är 2 255 personer och målgruppen är personer som fyllt 15 år och som bor i Fastlandsfinland. Materialet har samlats in 14–28.9.2023. Den statistiska felmarginalen för materialet är som störst 2,2 procentenheter åt båda hållen. Norstat Finland Oy genomförde datainsamlingen.

Yles pressmeddelande

Nyheter

Alla nyheter