Nyheter

Nyheter

  • Ut ur skyttegravarna

    Harri Lammi, chef för miljöprojekten vid Tiina och Antti Herlins stiftelse deltog i de ungas Klimat-dialogpaus och skulle gärna se Dialogpaus som en del av en bredare klimatdiskussion.
  • Hur är det att leva i Finland under exceptionella tider?

    ”Det finns ett stort behov för en samhällelig diskussion i ett läge där demokratin utmanas” säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen angående vår diskussionsserie Undantagstidens dialoger som pågått under år 2020.
  • Idéfestivalen bjuder in till diskussion om ett bra liv

    Människor i olika åldrar och av olika bakgrund bjuds in att förbättra den finländska diskussionskulturen i kampanjen Idéfestival Diskussioner om bra liv på landsbygden. Det är lätt att arrangera en konstruktiv dialog och alla aktörer med verksamhet på landsbygden utmanas att delta. Med kampanjen vill man speciellt lyfta fram ungdomars röster och ta med dem i landsbygdsutvecklingen.
Alla nyheter

Diabloggar

Alla diabloggar