Nyheter

Nyheter

Alla nyheter

Diabloggar

  • MuseoX -projektet gör Dialogpaus till en del av museets vardag

    Har du någonsin undrat över om det någonstans fanns ett utrymme för fredlig, jämlik och respektfull dialog? Oroa dig inte, ett sådant utrymme kommer att färdigställas som en del av MuseoX-projektet i samarbete med Dialogpaus-stiftelsen år 2024. I denna diablogg berättar projektforskaren Henna Kojo och insamlingschefen Teemu Ahola hur Dialogpaus-dialogen blev en del av ett nytt museum för kommunikation, spel, post och digitalt liv.
  • Erfarenhetskunskap som stöd för beslutsfattande - Tammerfors stad involverar invånare i trafikplaneringen

    Tammerfors stad och Tammerforsregionens projekt kring en digital medborgarpanel har strävat efter att utveckla nya redskap för kommunerna att involvera invånarna och ett lätt och nytt sätt för invånarna att delta. Syftet för projektet har varit att genom Dialogpaus-metoden höra kommuninvånarnas erfarenheter och utnyttja dem rent konkret i stadsregionens trafikplanering. 
  • Dialogpaus-diskussioner om erfarenhetsexpertis inom barnskyddet

    Även om erfarenhetsexpertis har etablerat sin plats inom det finländska barnskyddet finns det många frågor och skilda åsikter relaterade till verksamheten. Den femdelade diskussionsserien "Erfarenhetsexpertis på djupet" syftade till att besvara nyckelfrågor genom att lyssna på erfarenhetsexperter och andra yrkesverksamma inom området med hjälp av Dialogpaus-metoden.
Alla diabloggar