Dialogpausstiftelsen ingår i det nya projektet som initierats av Anders Chydenius-stiftelsen, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Lunds universitet och Fredsinstitutet på Åland.

Projektet förverkligas under 2021. Tidpunkten infaller med Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet som samma år firar sitt 50-årsjubileum.

Målet med projektet är att stärka den demokratiska kulturen i Norden genom att öka samarbetet mellan svenska, finländska och åländska demokratiaktörer.

I samband med lanseringen av det nya nätverket delade Anders Chydenius-stiftelsen ut pris åt Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström och Finlands tidigare statsminister, överombudsman Jyrki Katainen för deras demokratifrämjande insatser. Wallström och Katainen inbjöds även som hedersmedlemmar i Demokratinätverk 21.

Nyheter

Alla nyheter