Anmäl dig som diskussionsarrangör!

Kom med och arrangera diskussioner om “Vad är finländskhet?”

Anmäl dig som arrangör under Dialogpausveckan genom blanketten lägre ner på sidan.

Arrangera en Dialogpaus på din arbetsplats, hemma, i skolan eller i din organisation och sammanför olika personer kring ett och samma tema. Du kan bjuda med vänner, kolleger, elever, föräldrar, din arbetsgemenskap eller grannar. Kom ihåg särskilt dem som du inte känner så väl.

Du kan också ordna din diskussion på distans. Du får allt stöd och material som behövs av oss på Dialogpaus-stiftelsen, bland annat ett botten för att bjuda in diskussionsdeltagare, ett manus för att facilitera diskussionen samt vår “Vad är Dialogpaus+”-powerpoint-presentation. Vi erbjuder också två utbildningstillfällen torsdagen den 28 oktober kl.13-15 och tisdagen den 16 november kl.13-15.

Ifall du behöver stöd för att ordna eller leda en dialogpaus på distans så var i kontakt med Toni toni.kuoremaki@eratauko.fi

Vi hjälper dig enligt bästa förmåga så att ditt deltagande i Dialogpausveckan blir så lyckat som möjligt.

Hur?

Bestäm en mer exakt rubrik utgående från följande alternativ:

 1. Vad är finländskhet?

Hur hör du och ditt samfund hemma i Finland och i finländskhet?
Vilket tema tycker du att det borde diskuteras om i relation till Finland och finländskhet?  Till exempel: “Vad är finländskhet idag?” “Ett hurdant Finland vill vi bygga?” “Vad är viktigt för mig i Finland och i finländskhet?”

Var passar detta tema in?

 • Arbetsgemenskapens kaffestunder
 • Scoutkårens gruppmöten
 • En självständighetsdagsdiskussion i klassrummet
 • Ett kortare schema
 • För att pröva på Dialogpaus-metoden
 • Som grund för en jämbördig diskussion
 • Diskussionen kan vara mer lättsam eller djupgående
 1. Var hör jag hemma?

Trots samhälleliga meningsskiljaktigheter är finländare i grund och botten ganska lika varann.

Många saker förenar medelålders arbetare på landsbygden och unga högt utbildade kvinnor i staden påvisar en utredning gjord av Suomen Kulttuurirahasto och e2 under 2017-2018. I utredningen
granskade man finska identiteter och den baserar sig på över 6000 finländares svar.

Under Dialogpausveckan 2019 blev teman om var man hör hemma samt identitet särskilt framträdande. Vi vill därför fördjupa denna diskussion och erbjuder ”Var hör jag hemma?” som ett ämne under Dialogpausveckan 2020 och 2021. Vilken grupp upplever du att du tillhör? Hur känns detta? Vilka saker relaterar till tillhörandet av en viss grupp? Vad är bra och värdefullt i detta?

Var passar detta tema in?

 • En frivillig diskussion
 • Då man har mer tid på sig för diskussionen
 • För en mindre grupp
 • För en konfidentiell dialog för inbjudna
 • En möjlighet att bjuda in personer med väldigt olika verkligheter
 1. Ett ämne som är viktigt för ditt samfund

Även i år kan ni inom ert samfund fundera ut ett ämne som just i denna tid vore intressant att stanna upp och diskutera kring under Dialogpausveckan. Under 2019 och 2020 diskuterades det bland annat om följande teman:

“Ett bokslut över det industriella Finland”
“Ryms folk på landsbygden och i städerna i samma Finland?”
“Barnens Finland”
“Ett gott liv i Träskända”

Var passar detta tema in?

 • Då ni har ett behov att diskutera kring ett visst ämne
 • För en arbetsplats
 • Frivilligarbete
 • För att sköta ett förtroendeuppdrag
 • Ett medborgarsamtal
 • För samtal med intressenter och andra parter
 • Då ni har mer tid på er

”Dialogpaus ökar förståelsen för hur andra människor tänker och agerar och samtidigt blir man också själv förstådd, vilket är ett värde i sig”

Katri Vataja, förutsägelse och strategi, Sitra