Evenemang

Här hittar du alla våra intressanta evenemang på svenska.

Undantagstidens dialoger

Vi vill ha med dig i höst för att ordna Undantagstidens dialoger om ämnet ”Livet under koronan och i framtiden”.

I våras inleddes serien om undantagstidens dialoger som lyckades över förväntan och nu vill vi ha med dig för att ordna en eller flera dialoger under hösten.

Undantagstidens dialoger erbjuder medborgare och samfund en möjlighet att föra en konstruktiv diskussion under koronans närvaro.

Med hjälp av diskussionerna kan man öka förståelsen för hur det är att leva i Finland just nu och i framtiden. Det ordnas ett flertal diskussionstillfällen under samma dag av olika arrangörer och på olika orter i Finland.

Syftet är att erbjuda deltagarna en trygg plats för konstruktiv dialog bland den osäkerhet som koronatiden har orsakat, men samtidigt också blicka framåt.

En gång i månaden produceras ett för alla tillgängligt sammandrag utifrån diskussionerna som Finansministeriet också vidarebefordrar åt administrationen vid staten och kommunerna.

För koordineringen, sammandragen och leveransen av dem till stat och kommun samt för allmänt påseende ansvarar DialogiAkatemia, Dialogpausstiftelsen, Justitieministeriet, Sitra och Finansministeriet.

Undantagstidens dialoger fortsätter – kom med!

Vi vill ha med dig i höst för att ordna Undantagstidens dialoger om ämnet ”Livet under koronan och i framtiden”.

Välkommen med! Du behövs!

“Det var roligt att märka hur frigörande det kan vara att diskutera utifrån den egna erfarenheten med främmande människor. Det gav nya perspektiv.”

Sakkunnig Jonna Similä, Dialogpaus-stiftelse