Evenemang

Här hittar du de nyaste öppna Dialogpaus-evenemangen. Därtill delar vi med oss av olika Dialogpaus-utbildningar som ordnas av ett flertal aktörer.

Här uppdaterar vi information om stiftelsens egna evenemang på svenska samt sådana som vi arrangerar tillsammans med våra samarbetspartners.

Under evenemangssidan hittar du även mer material då evenemangen närmar sig samt länkar till de evenemangsspecifika sidorna. Vi informerar om nya och kommande evenemang under Nyheter-sidan.

Välkommen med!

Kommande evenemang:

Sitras naturdialogdag

Välkommen att delta i Finlands största nationella Naturdag med konstruktiva diskussion om naturens betydelse och bevarandet av mångfalden. Du kan med hjälp av de färdiga materialen ordna din egen diskussion, eller ta del i någon av de öppna dialogerna som anordnas. Mer information på Sitras webbplats.

Stiftelsens egna dialog arrangeras kl.9-11 den 9.3: Dialog om vårt naturförhållande

Hurdant är ditt förhållande till naturen? Hur tänker andra kring naturen?  Vad är andras upplevelse av naturen? Vilken relevans har olika naturförhållanden för vår strävan för att behålla den biologiska mångfalden? 

Syftet med diskussionen är att bättre förstå våra mångsidiga förhållanden till naturen. Varför är de betydelsefulla och vad håller oss ifrån att bekämpa att den biologiska mångfalden går oss förlorad? Vad skulle få dig eller din organisation att inspireras av ett naturvist Finland och kämpa för att behålla den biologiska mångfalden?

Denna morgon i mars har du chansen att möta människor som du kanske inte skulle träffa annars. Kom som du är – diskussionen är konfidentiell och jämlik. Allt du behöver är ett öppet sinne och nyfikenhet. Under den konfidentiella Dialogpaus-diskussionen tillbringar vi några timmar tillsammans. Vi talar om våra egna erfarenheter. Istället för likasinnade uppfattningar vill vi skapa rum för utbyte av idéer och erfarenheter. Vi behöver inte fatta beslut eller lösa något, utan målet är att öka förståelsen för oss själva och varandra.  Vi är intresserade av just din upplevelse!

Dialogens sammandrag kommer att användas som stöd för Sitras Luontoviisas Suomi 2035 -visionsarbete och kommer att publiceras på deras webbsidor. 

Max deltagarantal för diskussionen är 8 personer. Anmälan senast den 7.3 till jonna.simila@eratauko.fi

Tidigare evenemang:

  • Dialogpausveckan 1-7.12.2021. Bekanta dig närmare genom evenemangssidan lägre ner.
  • Undantagstidens dialoger 2020-2021. Tilläggsinformation finns under evenemangssidan samt i kalendern.  För koordineringen, sammandragen och leveransen av dem till stat och kommun samt för allmänt påseende ansvarade DialogiAkatemia, Dialogpausstiftelsen och Finansministeriet.
  • Upptäck ditt kunnande. Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i studier, på kurser, i hobbyer, familjelivet – var som helst. Alltid lägger man inte ens märke till sin egen kompetens. Över 170 aktörer var med under Sitras Upptäck ditt kunnande-veckan: https://www.sitra.fi/sv/projekt/upptack-ditt-kunnande-veckor/#aktuellt
  • Idéfestivalen – Diskussioner om ett bra liv på landsbygden-kampanjen förverkligades 18.1.-11.6.2021
    https://www.landsbygdsparlamentet.fi/idefestival
  • Politikveckan 2.-8.11.2020. Under Politikveckan planerades en drömmarnas kommun.
  • Dialogpausveckan 1.-7.12.2020Diskussioner om Finland och finländskhet.

 

Dialogpaus-utbildningar

Vill du utbilda dig till att leda eller utbilda i Dialogpaus-metoden? Här finner du olika aktörers utbildningar inom Dialogpaus på svenska. Du kan också beställa Dialogpaus-utbildningar – hör av dig och vi diskuterar saken närmare!

Se kommande utbildningar

Dialogpausveckan 2019-2021

Ett tiotal aktörer och privatpersoner har under tre års tid arrangerat dialoger om Finland och finländskhet. Här uppdaterar vi under våren 2022 ett sammandrag över förda diskussioner och nya insikter.

Intressant!

Helheten Undantagstidens dialoger

Under dialogerna diskuterades under 2020 och 2021 om undantagstidens inverkan i människors liv och vardag. Läs mer här!

Intressant!

“Det var roligt att märka hur frigörande det kan vara att diskutera utifrån den egna erfarenheten med främmande människor. Det gav nya perspektiv.”

Sakkunnig Jonna Similä, Dialogpaus-stiftelsen