Evenemang

Här hittar du de nyaste öppna Dialogpaus-evenemangen. Därtill delar vi med oss av olika Dialogpaus-utbildningar som ordnas av ett flertal aktörer.

Här uppdaterar vi information om stiftelsens egna evenemang på svenska samt sådana som vi arrangerar tillsammans med våra samarbetspartners.

Under evenemangssidan hittar du även mer material då evenemangen närmar sig samt länkar till de evenemangsspecifika sidorna. Vi informerar om nya och kommande evenemang under Nyheter-sidan.

Välkommen med!

 

Dialogpaus-utbildningar

Vill du utbilda dig till att leda eller utbilda i Dialogpaus-metoden? Här finner du olika aktörers utbildningar inom Dialogpaus på svenska. Du kan också beställa Dialogpaus-utbildningar – hör av dig och vi diskuterar saken närmare!

Se kommande utbildningar

“Det var roligt att märka hur frigörande det kan vara att diskutera utifrån den egna erfarenheten med främmande människor. Det gav nya perspektiv.”

Sakkunnig Jonna Similä, Dialogpaus-stiftelsen

Helheten Undantagstidens dialoger

Under dialogerna diskuterades under 2020 och 2021 om undantagstidens inverkan i människors liv och vardag. Läs mer här!

Intressant!

Dialogpausveckan 2019-2021

Ett tiotal aktörer och privatpersoner har under tre års tid arrangerat dialoger om Finland och finländskhet. Här uppdaterar vi under våren 2022 ett sammandrag över förda diskussioner och nya insikter.

Intressant!

Tidigare evenemang:

 • Nationella Dialoger 23.2., 1.3., 9.3. och 9.5.
 • Bra sagt -diskussionsfestivalen 30.9-1.10.2022
 • Försvarsdialoger för demokratin den 28.4 och 9.6.2022
 • Sitras naturdialogdag 9.3.2022. Finlands största nationella Naturdag med konstruktiva diskussion om naturens betydelse och bevarandet av mångfalden.
 • 7.2.-24.3. 2022 Tammerforsregionens digitala medborgarpanel. I medborgarpanelen fick Tammerforsregionens invånare diskutera om ett ämne som förenar alla, nämligen trafiken.
 • Dialogpausveckan 1-7.12.2021. Bekanta dig närmare genom evenemangssidan lägre ner.
 • Undantagstidens dialoger 2020-2021. Tilläggsinformation finns under evenemangssidan samt i kalendern.  För koordineringen, sammandragen och leveransen av dem till stat och kommun samt för allmänt påseende ansvarade DialogiAkatemia, Dialogpausstiftelsen och Finansministeriet.
 • Upptäck ditt kunnande. Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i studier, på kurser, i hobbyer, familjelivet – var som helst. Alltid lägger man inte ens märke till sin egen kompetens. Över 170 aktörer var med under Sitras Upptäck ditt kunnande-veckan:
 • Idéfestivalen – Diskussioner om ett bra liv på landsbygden-kampanjen förverkligades 18.1.-11.6.2021
 • Politikveckan 2.-8.11.2020. Under Politikveckan planerades en drömmarnas kommun.
 • Dialogpausveckan 1.-7.12.2020Diskussioner om Finland och finländskhet.