Pressmeddelande: 30.12.2020

Undantagstidens dialoger djupdök i krisårets kontroversiella upplevelser

Från och med april 2020 har undantagstidens dialoger utgjort en plats där människor kan samlas och diskutera mitt i coronakrisen. Diskussionsserien som koordineras av Dialogakademin, Dialogpausstiftelsen, Justitieministeriet, Sitra och Finansministeriet har resulterat i 232 dialoger under nio olika diskussionsdagar runtom i Finland och i världen.

I diskussionerna deltog över 1600 personer i olika åldrar och yrkesgrupper. Dialogerna arrangerades av nästa 100 aktörer från samhällets olika sektorer: organisationer, kommuner, ministerier, religiösa samfund, företag och enskilda medborgare.

Undantagstidens dialoger har varit en unik gemensam satsning som möjliggjorts av medborgare och myndigheter och som ökat människors förståelse och byggt en samhällelig tillit under svåra tider. Med hjälp av diskussionerna har vi fått en helhetsbild av samhället under coronans tid.

”Undantagstidens dialoger har varit väldigt värdefulla för oss på Finansministeriet. Genom dem har vi fått viktig information som använts bland annat i den fortsatta beredningen av arbetet med Covid-19, i styrningen av administrationspolitik samt i den förtroendeutvärdering som OECD gör om Finland”, kommenterar finansråd Katju Holkeri från Finansministeriet.

Syftet med dialogerna var att erbjuda medborgare och samfund en möjlighet till konstruktiv diskussion samt att öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella förhållanden.

Dialogernas sammandrag utgör en bild av samhällets situation under undantagstiden

Undantagstidens dialoger resulterade i ett flertal sammandrag som tillsammans utgör en mångsidig helhetsbild av vårt samhälle just nu.

Diskussionsdeltagarna som kom från olika bakgrund och livssituationer synliggör deras erfarenheter samt hur coronaepidemin har förändrat våra liv. Under dialogerna fick deltagarna en möjlighet att stanna upp mitt i krisen, lyssna till varandra och samtidigt också lyssna till sig själva.

”Undantagstidens dialoger har varit väldigt viktiga. Det finns ett stort behov för en samhällelig diskussion i ett läge där demokratin utmanas. En äkta dialog ökar dels förståelsen, dels förtroendet och vi arbetar med att stärka bägge på Sitra” säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Dialogerna påvisar att en fortsatt undantagstid för medborgarna utgör en kontroversiell upplevelse med många spänningar. Människor berättar om en vardag som omformats av krisen, om distansarbetets och distansstudiernas glädje och utmaningar, om värderingar som väckts och senare avtagit, om en varierande vilja att hjälpa till, om födseln av en ny gemenskap och samtidigt en upplevelse av att kretsarna blivit mindre och av förändrade bilder av framtiden.

Ett omfattande sammandrag finns i sin helhet på webbsidorna för Undantagstidens dialoger. Sammandragen har utnyttjats och kommer även i fortsättningen att användas i otaliga sammanhang i beslutsfattande hos statens och kommunernas administration. Undantagstidens dialoger fortsätter i mars 2021.

Sammandraget för undantagstidens dialoger (på finska): http://www.eratauko.fi/poikkeusajan-dialogit-2020/

Tilläggsinformation:

Dialogkademin: Janne Kareinen, chef, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi, puh. 0456316516
Dialogpausstiftelsen: Laura Arikka, verkställande direktör, laura.arikka(at)eratauko.fi, puh. 0445792686
Finansministeriet: Katju Holkeri, finansråd, katju.holkeri(at)vm.fi, puh. 0407649880

Nyheter

  • Dialogpaus-metoden utnyttjades i modelleringen av förundersökning av människohandelsbrott

    Förundersökningen av människohandelsbrott förutsätter en tydlig verksamhetsmodell för att man ska kunna genomföra den på ett enhetligt och högklassigt sätt på olika håll i Finland. Detta som en del av samarbetet mellan flera myndigheter. En sådan modell har nu skapats i Polisyrkeshögskolans projekt Modellering av förundersökning av människohandelsbrott (Ihmemalli). Dialogpaus-stiftelsen faciliterade gruppdiskussionerna som fördes under projektets gång.
  • I framtidsdialogerna diskuterades oro och förhoppningar för Finlands framtid

    Under våren 2024 ordnades 35 Dialogpaus-diskussioner om Finlands framtid som en del av arbetet med Statsrådets kansli och framtidsredogörelsen. Nästan 300 personer deltog i dialogerna.
  • Hurra! Materialpaketet Dialogpaus för unga har nu publicerats

    Dialogpaus för unga är ett materialpaket som stödjer utövandet av dialogfärdigheter och inkludering. Det är en verktygslåda för att utveckla diskussionsfärdigheter och förmågan att lyssna både för individer och för grupper. Materialet kan också användas för att öva på att agera som diskussionsledare under en Dialogpaus-diskussion.
Alla nyheter