Feedback på Dialogpaus-metoden

Dialogpaus är ett nytt sätt att starta och föra en konstruktiv diskussion – en möjlighet att stanna upp och fundera på saker i lugn och ro. Med hjälp av Dialogpaus kan du föra samman människor med olika utgångspunkter för ett jämlikt samtal. 

Metoden får ofta beröm för sin enkelhet och anpassningsbarhet. Den är lätt att lära sig och det finns ett stort utbud av material och färdiga texter att tillgå. Dialogpaus är avsedd för alla, så vem som helst kan använda sig av metoden. Den kan enkelt anpassas för individuella behov. Läs mer om metodens anpassningsbarhet här.

På den här sidan har vi samlat en del av den feedback vi har fått på själva metoden. Du kan också hitta mer feedback på de utbildningar och diskussioner som vi har anordnat.

För mig fastnade metoden och strukturen. Gillade att du sammanfattade och att diskussionen öppnade upp för erfarenheter och tankar. Bra sätt att skapa trygghet. Fint också att kunna styra in diskussionen på handling och verktyg.

Upplägget var bra och pardiskussionen en fin inledning. Det kändes naturligt och tryggt.

Jag ser möjligheter att tillämpa metoden i klassrummet.

Dialogpaus utvecklar förmågan att vara närvarande, lyssna, strukturera och förstå. Det vidgar perspektiven och utvecklar också förmågan att se saker och ting ur ett annat eller flera olika perspektiv. Det utvecklar också en färdighet som är mycket svår i en expertorganisation, nämligen förmågan att demontera behovet av att veta. Det är inte helt vanligt att säga att nu vet jag inte svaret. Det gör dig mänskligare. (översatt från finska)

Materialet på hemsidorna är så tydligt presenterat att det känns lätt att ta sig till metoden efter utbildningen. (översatt från finska)

När jag bekantade mig med metoden förbättrades mina egna dialogförmågor omedelbart. (översatt från finska)

Jag har fått en annan förståelse för vad lyssnande innebär. För mig har Dialogpaus inneburit en känsla av frihet, eftersom jag inte behöver ha ett färdigt svar. Jag kan bara sitta och lyssna. Det är ett slags förankring: att vara närvarande i stunden, lägga ner telefonerna och möta människor som människor. (översatt från finska)

Detta är ett mycket fint koncept och låt oss hoppas att det kommer att spridas brett i samhället. (översatt från finska)

En tydlig och fungerande modell som är lätt att börja tillämpa med barn. (översatt från finska)

Dialogpaus -diskussionerna lyfter fram olika perspektiv, ökar förståelsen och förmågan att inse att det finns många olika sorters människor. Det jag uppskattar med Dialogpaus är att det inte handlar om att hitta lösningar och få resultat. Det räcker med att ha en öppen diskussion och på så sätt starta en process i allas tankar. Och det är den lärdom som kommer av att tänka på saker på ett nytt sätt. Och kanske till och med det, att vi börjar tänka på saker överhuvudtaget. (översatt från finska)

Dialog är ett verktyg för förändring, när alla har en röst är det demokrati. (översatt från finska)

Jag upplevde Dialogpausen som en underbar erfarenhet. När jag gick igenom toleransprocessen kände jag mig verkligen befriad över att jag inte behövde säga allt högt och jag insåg att det jag tänkte på redan blev sagt. (översatt från finska)

Dialogpaus är en bra metod och den har gett oss en förståelse för de saker vi behövde den till. Att kunna anpassa metoden och lägga in eget innehåll har gjort det mer givande. Det är bra att kunna anpassa metoden till sina egna behov. (översatt från finska)

Jag har Dialogpaus-dialogerna i min verktygslåda, redo att användas. Det är ett sätt att få till stånd samarbete på ett effektivt sätt. (översatt från finska)