Här följer en utmärkt möjlighet att öva sina egna diskussionsledarfärdigheter! Dialogpaus-stiftelsens dialogkalender fortsätter med dialoger om Finska naturens dag. Finska naturens dag firas den sista lördagen i augusti. Dagens syfte är att samla finländarna tillsammans för att fira och uppskatta den finska naturen. Dagen har firats sedan 2013. 

Du kan arrangera din egen dialog i anslutning till märkesdagens tema. Diskussionen kan arrangeras till exempel på arbetsplatsen eller i din vänskapskrets. Diskussionens ämnen kan beröra allt från förhållandet till naturen, till naturens betydelse i vardagen. Vad betyder naturen för dig? Vilken roll spelar naturen i din vardag? Hurdana minnen förknippar du med naturen? Ämnet kan tangera huvudtemat på många olika sätt. 

Dialogpaus-stiftelsen stöder dialogen genom att erbjuda färdiga mallar för sociala medier, som du kan använda för att marknadsföra din dialog.

Efter att du ordnat din diskussion så ber vi dig rapportera när dialogen arrangerades, och hur många som deltog. Ifall ni för anteckningar över diskussionens innehåll så behöver ni inte lägga till det i rapporten. Du kan ändå lägga med diskussionens insikter. Länken för att rapportera diskussionen hittar du bland det övriga materialet.

Nyheter

  • Dialogpaus-metoden utnyttjades i modelleringen av förundersökning av människohandelsbrott

    Förundersökningen av människohandelsbrott förutsätter en tydlig verksamhetsmodell för att man ska kunna genomföra den på ett enhetligt och högklassigt sätt på olika håll i Finland. Detta som en del av samarbetet mellan flera myndigheter. En sådan modell har nu skapats i Polisyrkeshögskolans projekt Modellering av förundersökning av människohandelsbrott (Ihmemalli). Dialogpaus-stiftelsen faciliterade gruppdiskussionerna som fördes under projektets gång.
  • I framtidsdialogerna diskuterades oro och förhoppningar för Finlands framtid

    Under våren 2024 ordnades 35 Dialogpaus-diskussioner om Finlands framtid som en del av arbetet med Statsrådets kansli och framtidsredogörelsen. Nästan 300 personer deltog i dialogerna.
  • Hurra! Materialpaketet Dialogpaus för unga har nu publicerats

    Dialogpaus för unga är ett materialpaket som stödjer utövandet av dialogfärdigheter och inkludering. Det är en verktygslåda för att utveckla diskussionsfärdigheter och förmågan att lyssna både för individer och för grupper. Materialet kan också användas för att öva på att agera som diskussionsledare under en Dialogpaus-diskussion.
Alla nyheter