I de nationella dialogerna är det fråga om en serie dialogiska diskussioner där man bjuder in så många olika slags människor och sammanslutningar som möjligt för att ordna dialoger. Syftet med diskussionerna är att få information om deltagarnas erfarenheter och därigenom förståelse och aktuell information om olika samhällsfenomen, utmaningar och möjligheter. Det görs ett sammandrag över alla diskussioner och sammandraget publiceras efter diskussionsrundan. Informationen samlas in så att alla kan dra nytta av den, och den ställs också till statens och kommunernas förfogande. 

Höstens diskussionsdagar arrangeras den 10.10 och den 30.11 och alla organisationer och sammanslutningar är välkomna att delta. Målet är att diskussionerna skall vara av nytta för diskussionsarrangörens verksamhet eller organisation till exempel i form av ny kunskap och nya ideér. Diskussionsarrangörerna erbjuds korta utbildningar för att bjuda in och till att leda dialogerna. Det går att anmäla sig till diskussionsdagarna genom de nationella dialogernas webbplats. 

Temat för höstens dialoger togs fram av aktiva organisationer som var med under vårens dialoger. Kriterierna för de nationella dialogernas teman är att det i Finland behövs en mångsidig förståelse för ämnet, att det berör en stor skara människor, att det inte utesluter någon viss grupp av människor och att en vidare förståelse av ämnet gagnar hela den offentliga förvaltningen.

Ytterligare information:

Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi,
Janne Kareinen, direktör, Dialogakademin, tfn 045 631 6516, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi
Laura Arikka, verkställande direktör, stiftelsen Dialogpaus, tfn 044 579 2686, laura.arikka(at)eratauko.fi

Mer information om de nationella dialogerna

Nyheter

Alla nyheter