Erätauko-säätiö – Dialogpaus-stiftelsen grundades våren 2019 för att tillsammans med andra aktörer stärka en konstruktiv diskussionskultur i Finland, minska klyftorna och öka delaktigheten i samhället. Nu fortsätter verksamheten.

Dialogpaus-stiftelsen har redan under de två första verksamhetsåren nått ett betydande genomslag i sin strävan att genom dialog skapa förtroende och främja demokratin.

Dialogpaus-metoden är inte ett komplement till den nationella diskussionskulturen utan en förutsättning för en dialog och ett samhälle där alla människor ges möjlighet att få sin röst hörd på lika villkor. Det här går hand i hand med Svenska kulturfondens vision – att skapa ett öppet och inkluderande samhälle”, säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden.

Dialogpausstiftelsen lät våren 2021 göra en utvärdering av genomslagskraften under de två första verksamhetsåren. Slutsatsen blev att stiftelsen på en kort tid och med en relativt liten insats har skapat en bra grund för verksamheten som också överlag upplevs som framgångsrik.

Det finns fortfarande en samhällelig beställning på Dialogpausstiftelsens verksamhet. En ökande polarisering och allt svagare diskussionskultur är ett av demokratins största problem. Därför vill Sitra vara med och säkerställa att det inte bara är de mest högljudda och radikala som deltar i den samhälleliga diskussionen. Med hjälp av dialogpausmetoden kan vi bidra till att diskussionen är trygg och respektfull”, säger Veera Heinonen, direktör för Sitras tema Demokrati och delaktighet.

Från och med nästa år fokuserar Dialogpausstiftelsen på samarbete med mediefältet, utbildningssektorn och också andra aktörer. Stiftelsen fortsätter samarbeta med bland annat Yle kring koordineringen av det femåriga projektet Bra sagt, som redan har över 130 samarbetspartner.

Stiftelsen sätter också fokus på att stödja elevers och studerandes förmåga att föra dialog och samverka inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

Dialogpausstiftelsen har redan nått en stor del av de mål som har uppställts. Målen är sådana som många sluter upp kring – det visar samarbetet med Yle kring kampanjen Bra sagt.

Nu ska vi fokusera ännu mera på de svåra teman som delar oss finländare och skapar klyftor i samhället. Kulttuurirahasto grundades i tiderna genom samarbete mellan olika medborgargrupper; det förpliktar oss att fortsätta främja ömsesidig tillit och förståelse”, säger Antti Arjava, överombudsman, Suomen Kulttuurirahasto.

Under de kommande åren fortsätter också dialogpaussamtalen kring svåra teman som delar folket. Under de senaste åren har man samtalat om skog, klimat, natur, lantbruk, mat, finländskhet och välmående.

Dialogpausstiftelsen har fått en rivstart. Den fortsatta finansieringen tryggar en ännu större spridning för de konstruktiva diskussionsmetoderna.

Känslan av utanförskap i samhälleliga frågor kan vara en av orsakerna till det låga valdeltagandet i kommunalvalet. Förmågan att föra dialog och delta i diskussionen stärker demokratin.

Jenny ja Antti Wihurin rahastos uppdrag är att skapa grundförutsättningar för ett välmående samhälle; förmågan att föra en konstruktiv dialog är en av dem” säger Arto Mäenmaa, Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Dialogpausstiftelsen fortsätter samarbetet med sina nätverk och med dem som utbildar dialogpausaktörer. I fjol utbildades över 900 nya dialogpausfacilitatorer. Nya facilitatorer och arrangörer behövs för att samla olika människor till konstruktiva samhälleliga samtal på olika håll i Finland och utomlands. Till dialogpaussamtalen välkomnas särskilt de som inte annars skulle delta i ett samtal. Hittills har redan över 60 000 finländare deltagit i dialogpaussamtalen.

Det är fint att vi får fortsätta det här viktiga jobbet tillsammans med alla samarbetspartner. Hela 60 procent av finländarna upplever att diskussionskulturen har blivit sämre och 24 procent vill inte delta i den samhälleliga diskussionen eftersom de är rädda för andras reaktioner. Samtidigt berättar 80 procent av finländarna att de uppskattar djupa diskussioner och personer med andra åsikter än de själva.

Diskussionskulturen förändras med hjälp av handlingar och finländarnas vilja att diskutera. Med de här både omskakande och hoppfulla tankarna fortsätter vi bygga Dialogpausstiftelsen”, säger stiftelsens vd Laura Arikka.

Noggrannare information:

Laura Arikka, vd, Dialogpausstiftelsen: +358 44 579 2686, laura.arikka(at)eratauko.fi

Sören Lillkung, ordförande i styrelsen, vd för Svenska kulturfonden: +358 40 620 7500, soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

Resultatet av Bra sagt-projektets enkätundersökning om den finländska diskussionskulturen

Nyheter

Alla nyheter