HSYO 20210429 Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka saa kansainvälisen lehdistöinstituutin IPI:n tunnustuksen työstään. Kunniakirjan luovutti Helsingissä Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi. Kuva: Kalle Koponen HS

Föreningen delar ut utmärkelsen till Dialogpausstiftelsens vd Laura Arikka.

I prismotiveringen tackar IPI:s finska kommitté Laura Arikka för ett banbrytande arbete i hela landet med att främja en konstruktiv diskussionskultur genom dialog. Arikka har gett exempel på hur personer med väldigt olika åsikter kan utbyta tankar på ett jämlikt och tryggt sätt utan att såra varandra.

Arikkas arbete har byggt broar för yttrandefriheten och en öppen demokrati och är särskilt betydelsefullt i ett samhälle med en alltmer tillspetsat samhälleligt diskussionsklimat. Det är också i linje med de opartiska mediernas etos om en kommunikation där man vill föra fram olika synsätt och världsbilder för en finsk publiks kännedom.

Laura Arikka tackar för utmärkelsen:

Jag känner mig aningen häpen och och tacksam för priset. Jag betraktar yttrande- och pressfrihet som väldigt viktiga komponenter för demokratin och också därför känns utmärkelsen betydelsefull.  Jag vill också tacka Dialogpausstiftelsens grundare, vårt team och våra samarbetspartners för ett imponerande arbete. Utan samarbete och gemensamma gärningar vore det inte möjligt att samla en så stor och divers grupp med människor för att diskutera om viktiga saker. Ett stort tack till er

IPI:s finska kommitté är en opartisk grupp bestående av professionella inom mediebranschen och en del av nätverket som koncentrerar sig på yttrandefrihets –och pressfrihetsfrågor. Internationella pressinstitutet baserat i Wien följer med hur pressfriheten förverkligas runtom i världen. Dess grunduppgift är att rapportera kring olika överträdelser mot journalister samt att främja den fria och oberoende pressen.

Tilläggsinformation:

Kaius Niemi, ordförande för IPI:s finska kommitté puh. 040 822 5914
Laura Arikka, puh. 044 579 2686, laura.arikka@eratauko.fi

Nyheter

  • Temat för den första nationella dialogen har valts

    Vid de nationella dialogerna diskuteras frågor som är viktiga för människor och sammanslutningar på ett sätt som stärker delaktigheten i samhället. Temat för den första nationella dialogen är att leva i osäkerhet. Dialogerna förs våren 2023.
  • Hurra! Dialogpausstiftelsen fortsätter verksamheten 2022-2025

    Dialogpausstiftelsen får finansiering för ytterligare tre år. Grundarna – Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden – tycker det är viktigt att Dialogpausstiftelsen fortsätter verksamheten som redan kommit bra igång
  • Förakta inte distansdialogen förgäves för där finns flera goda möjligheter!

    En väl förberedd dialog där man till exempel använder sig av Dialogpausmetoden kan på distans vara precis lika djup och bra som den dialog som förs ansikte mot ansikte. Grundläggande är närvaron. För många kan en distansdialog till och med utgöra en bättre möjlighet att delta i den gemensamma diskussionen. Därför har vi lanserat två nya verktyg för att stöda distansdialoger.
Alla nyheter