Det femåriga projektet som inleds måndagen den 16.11 koordineras av Dialogpausstiftelsen och Yle. Tillsammans vill vi skapa trygga utrymmen för diskussion och strävan är att det skall vara mer meningsfullt för alla finländare att delta i diskussionen.

Opinionsundersökningen som Yle har låtit genomföra visar att upp till 60% av finländarna upplever att diskussionskulturen i Finland har försämrats. Fyra av fem finländare saknar mer respekt mot andra människor i medier och i sociala medier. En fjärdedel upplever att de inte vill delta i den samhälleliga debatten då de är rädda för andra människors reaktioner.

Opinionsundersökningen påvisar även att finländarna tycker om att diskutera! Fyra av dem njuter av djupa diskussioner. Över hälften saknar mer tid för diskussioner i lugn och ro. Dessa tillfällen vill vi erbjuda mera av.

– Vi är otroligt glada över att Yle har valt att samarbeta med oss. Ur vårt perspektiv så känns det viktigt att få igång stora aktörer som berör en stor och bred publik och även såna vi inte själva i stiftelsen ännu har lyckats nå. Samtidigt är det viktigt att tro på själva Dialogpausmetoden som har varit framgångsrik och på att dialogen fungerar. Därför viktigt att vi i Dialogpausstiftelsen är med och bidrar till samarbetet, säger Sören Lillkung, vice ordförande för Dialogpausstiftelsen och VD för Kulturfonden.

Flera aktörer har bjudits med i samarbetet. I projektet deltar både nationella, internationella och lokala aktörer samt privatpersoner, bland annat Republikens presidents kansli, Finlands bollförbund, Riksdagen samt Finlands Scouter.

Veera Heinonen, styrelsemedlem i Dialogpausstiftelsen och direktör för kommunikation och samarbetsrelationer på Sitra ser det som viktigt att projektet involverar flera olika aktörer:

– Endast en konstruktiv diskussion möjliggör en fungerande demokrati och ett helt samhälle. Däremot utesluter en tvär motsättning bort majoriteten och det sliter på deltagande i samhället.

Projektet Bra sagt – Respektfull diskussion i Finland kommer att synas i många olika kanaler såsom radio, tv, på internet, i sociala medier och dessutom genom olika tillställningar och evenemang.

– En god diskussionskultur inleds alltid med en själv. Var och en av oss kan påverka hur den samhälleliga debatten ser ut i Finland. Bra sagt -projektet är ett fint tecken på att många olika aktörer uppskattar en god diskussionskultur och med det en förstärkning av deltagande och demokrati. Dialogpaus-metoden är ett bra sätt att samla olika människor kring ett gemensamt samtal för att diskutera jämlikt och konstruktivt kring viktiga saker, säger Laura Arikka, VD för Dialogpausstiftelsen.

Alla diskussionsmaterial och verktyg finns utan kostnad på Dialopausstiftelsens webbsidor och är fritt tillgängliga för alla.

Nyheter

Alla nyheter