Vi söker nu en expert i tidsbundet anställningsförhållande

Till din arbetsbild hör Dialogpausstiftelsens samhällskontakter, evenemangsproduktion och kommunikation. Du utbildar våra samarbetspartner och erbjuder dem stöd och handledning. Eftersom du också faciliterar dialogpaussamtal, är det viktigt att du har erfarenhet av att både leda grupper och jobba som en del av olika grupper.

Du kan diskutera i mindre grupper och prata inför hundratals människor. Du väcker förtroende hos dem du träffar. Du är aktiv och får mycket till stånd. Du vill fördjupa din förståelse, lyssna på andra och se saker ur ett nytt perspektiv. Du är nyfiken och flexibel.

I jobbet har du nytta av:

  • kännedom om den offentliga förvaltningen och/eller mediefältet
  • breda nätverk inom både samhälle och media
  • utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska och engelska
  • förmåga att både leda och stödja en grupp
  • att vara både inspiratör och diplomat
  • utmärkt social kompetens och kommunikationsförmåga

Som vår medarbetare får du vara med om att bygga ett nytt Finland. Du får ett stort ansvar i Dialogpausstiftelsen och samtidigt en trygg gemenskap som stöd i ditt arbete.

I vårt team är vi inspirerade och fokuserade, vi diskuterar mycket och vi agerar tillsammans. För oss är det viktigt att du trivs med olika människor, har god social förmåga, är pålitlig, modig och effektiv – både i samarbete med oss och på egen hand. Hos oss får du vara med om något alldeles nytt, du får inblick i samhället, nya nätverk och möjlighet att växa och utvecklas i ett jobb med nya, intressanta uppgifter.

Mejla din ansökan senast den 30 april 2020. Vi vill att du börjar jobba hos oss i juli-augusti eller enligt avtal.

Noggrannare information och ansökningar:

Laura Arikka, vd, +358 44 579 2686, laura.arikka@eratauko.fi

Om du vill diskutera jobbet kan du ringa:

15.4. klo 15-17
17.4. klo 12-14
24.4. klo 12-14

www.eratauko.fi

Twitter: @ErataukoSaatio #Erätauko #Dialogpaus #Timeoutdialogue
Facebook: @ErataukoSaatio #Erätauko #Dialogpaus #Timeoutdialogue
Instagram: @erataukosaatio #Erätauko #Dialogpaus #Timeoutdialogue

Om Dialogpausstiftelsen

Dialogpausstiftelsen grundades för ett år sedan av Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Den nya stiftelsen fick i uppdrag att stödja en konstruktiv diskussionskultur, tillit och demokrati i Finland. Stiftelsen fortsätter Sitras jobb med att utveckla och sprida dialogpausmodellen.

Dialogpaus är en modell för konstruktiva samtal kring samhällsfrågor. Målet är att människor med olika bakgrund ska delta i samtalen på lika grunder – också de som annars blir utanför.

Nyheter

Alla nyheter