I de nationella dialogerna är det fråga om en serie dialogiska diskussioner dit man kallar så många olika slags människor och sammanslutningar som möjligt kallas för att ordna dialoger. Syftet med diskussionerna är att få information om deltagarnas erfarenheter och därigenom förståelse och aktuell information om olika samhällsfenomen, utmaningar och möjligheter. Informationen samlas in så att alla kan dra nytta av den, och den ställs också till statens och kommunernas förfogande. Nationella dialoger ordnas två gånger om året.

Ämnet valdes genom separata dialoger som ordnades den 1 december. Kriterierna för det valda temat var att det i Finland behövs en mångsidig förståelse för ämnet, att det berör en stor skara människor, att det inte utesluter någon viss grupp av människor och att en vidare förståelse av ämnet gagnar hela den offentliga förvaltningen.

Man vill ha ett stort antal olika diskussionsarrangörer för de nationella dialogerna, av vilka en del är permanenta arrangörer.

Minister Sirpa Paatero tillsatte i januari 2022 en arbetsgrupp för att bereda en modell för nationella dialoger. Arbetsgruppen hade företrädare för finansministeriet, DialogAkademin, statsrådets kansli, stiftelsen Dialogpaus, Rovaniemi stad, Centralförbundet för barnskydd och Sitra. Modellen och en rapport om den publicerades den 3 juni 2022. Utnyttjandet av modellen pilottestades hösten 2022 i samband med de invandringsdialoger som ordnades av inrikesministeriet.

Ytterligare information:

Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi,
Janne Kareinen, direktör, Dialogakademin, tfn 045 631 6516, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi
Laura Arikka, verkställande direktör, stiftelsen Dialogpaus, tfn 044 579 2686, laura.arikka(at)eratauko.fi

Nyheter

  • Dialogpaus-metoden utnyttjades i modelleringen av förundersökning av människohandelsbrott

    Förundersökningen av människohandelsbrott förutsätter en tydlig verksamhetsmodell för att man ska kunna genomföra den på ett enhetligt och högklassigt sätt på olika håll i Finland. Detta som en del av samarbetet mellan flera myndigheter. En sådan modell har nu skapats i Polisyrkeshögskolans projekt Modellering av förundersökning av människohandelsbrott (Ihmemalli). Dialogpaus-stiftelsen faciliterade gruppdiskussionerna som fördes under projektets gång.
  • I framtidsdialogerna diskuterades oro och förhoppningar för Finlands framtid

    Under våren 2024 ordnades 35 Dialogpaus-diskussioner om Finlands framtid som en del av arbetet med Statsrådets kansli och framtidsredogörelsen. Nästan 300 personer deltog i dialogerna.
  • Hurra! Materialpaketet Dialogpaus för unga har nu publicerats

    Dialogpaus för unga är ett materialpaket som stödjer utövandet av dialogfärdigheter och inkludering. Det är en verktygslåda för att utveckla diskussionsfärdigheter och förmågan att lyssna både för individer och för grupper. Materialet kan också användas för att öva på att agera som diskussionsledare under en Dialogpaus-diskussion.
Alla nyheter