I en fungerande dialog är det viktigaste upplevelsen av jämlikhet. Att människor behandlas som människor – inte enbart som en representant för den egna organisationen, könet, etniska bakgrunden eller någon annan referensgrupp. Det låter enkelt, inte sant?

Vi på Sitra anordnar fortlöpande olika evenemang, utbildningsprogram och samutvecklingsprojekt i vilka dialogiska metoder är a och o. Dialog som verktyg har också blivit känt med åren och råd och material för en konstruktiv dialog har bland annat samlats här. Vi har dock märkt att det inte är särskilt svårt att förstöra en lovande dialog.

För att du ska kunna lära dig av våra fel har vi här räknat upp sådant man INTE bör göra om man vill ha en konstruktiv dialog. S’il vous plaît!

11 sätt att förstöra en dialog:

 1. Omvänd – Ge dig aldrig! Omvänd andra och få dem på sin sida, tvinga dem att förstå även skenbart. Håll så långa monologer som möjligt, på det sättet lär sig de andra bäst.
 2. Vinn – Samla poäng, vinn en argumentation, var smart.
 3. Dra dig undan – Håll dig på din egen kant och berätta inte för andra om dina tankar.
 4. Håll fast – Om något inte passar in i din världsbild, glöm det.
 5. Ha bråttom – Ha bråttom med beslut och åtgärder i ett så tidigt stadium som möjligt; ”det var det.”
 6. Upphöj dig själv – Kom ihåg att berätta om din överlägsna utbildning, dina oerhört mångsidiga erfarenheter och dina allomfattande kunskaper. Understryk din position och namedroppa varje gång du talar.
 7. Avbryt – Du vet ändå vad den andra ska säga redan i förväg.
 8. Auktoritetsargument – Om sakliga argument inte räcker, försök med auktoriteter. Om inte heller det fungerar, gå till personangrepp.
 9. Var frånvarande – Håll på med mobilen, paddan eller något annat. Du vet ändå i förväg vad de andra ska säga.
 10. Säg alltid emot – Säg emot av princip. Använd alltid ditt advocatus diaboli*-anförande.
 11. Patentlösningar – Påminn om din patentlösning, som skulle fungera även här.

Vi har utvecklat det dialogiska angreppssättet under de senaste åren på bland annat ledningskurser för en hållbar ekonomisk politik, KulttuuriVOS-reformens faciliteringsarbete och i projektet Dialogpaus. Listan ovan kommer från vår expert och dialogutövare Tapio Anttilas blogg från ett par år tillbaka Totaalvoetbal.

*Djävulens advokat (lat. advocatus diaboli) hade till uppgift att ifrågasätta ett påstått mirakel i katolska kyrkan.

Författare: Heli Nissinen
Expert, Kommunikation och samarbertsrelationer, Sitra

Diabloggar

 • Barn, unga och vuxna sitter i samma ring under "Skididialoger"

  Grundskoleelever i staden Lahtis går på s.k. “Skididialoger” (Kids-dialoger, fri översättning) tillsammans med vuxna. Skididialogerna är en modell för konstruktiv diskussion som är riktad till barn och unga och som utgår utifrån Dialogpaus-modellen. Utbildningsplanerare Petra Larvus berättar om Skididialogens födelse, dess befästande i stadens strukturer och de insikter som framkom från dialogen.
 • MuseoX -projektet gör Dialogpaus till en del av museets vardag

  Har du någonsin undrat över om det någonstans fanns ett utrymme för fredlig, jämlik och respektfull dialog? Oroa dig inte, ett sådant utrymme kommer att färdigställas som en del av MuseoX-projektet i samarbete med Dialogpaus-stiftelsen år 2024. I denna diablogg berättar projektforskaren Henna Kojo och insamlingschefen Teemu Ahola hur Dialogpaus-dialogen blev en del av ett nytt museum för kommunikation, spel, post och digitalt liv.
 • Erfarenhetskunskap som stöd för beslutsfattande - Tammerfors stad involverar invånare i trafikplaneringen

  Tammerfors stad och Tammerforsregionens projekt kring en digital medborgarpanel har strävat efter att utveckla nya redskap för kommunerna att involvera invånarna och ett lätt och nytt sätt för invånarna att delta. Syftet för projektet har varit att genom Dialogpaus-metoden höra kommuninvånarnas erfarenheter och utnyttja dem rent konkret i stadsregionens trafikplanering. 
Alla diabloggar