Undantagstidens dialoger fortsätter

Nästa dag för Undantagstidens dialoger är den 27.5. Välkommen med! Vi inbjuder dig för att arrangera en diskussion om detta exceptionella år under temat ”Hur har undantagstiden förändrat oss?” För att ordna diskussionerna får du material och stöd och har möjlighet att delta i ett introduktionstillfälle. Anmäl dig som arrangör senast den 10.5.

Välkommen med att arrangera en undantagstidens dialog den 27.5 under temat ”Hur har undantagstiden förändrat oss?”

Undantagstiden som redan pågått i över ett år har berört oss alla. Vardagliga rutiner, arbete, studier och relationer har förändrats märkbart. För många har coronakrisen också inneburit en omvärdering av egna värderingar och livsval. Även våra uppfattningar om framtidens värld, samhälle och liv är under förändring. Vad vore bra att vi alla förstod tillsammans om denna tid?

Vi inbjuder dig för att arrangera en diskussion om detta exceptionella år under temat ”Hur har undantagstiden förändrat oss?”

För att ordna diskussionerna får du material och stöd och har möjlighet att delta i ett introduktionstillfälle. Anmäl dig som arrangör senast den 10.5. Meddela samtidigt om du vill ha en plats under under introduktionsstillfället.

Undantagstidens dialoger erbjuder medborgare och samfund en möjlighet att föra en konstruktiv diskussion under coronans närvaro.

Med hjälp av diskussionerna kan man öka förståelsen för hur det är att leva i Finland just nu och i framtiden. Det ordnas ett flertal diskussionstillfällen under samma dag av olika arrangörer och på olika orter i Finland.

Syftet är att erbjuda deltagarna en trygg plats för konstruktiv dialog bland den osäkerhet som koronatiden har orsakat, men samtidigt också blicka framåt.

En gång i månaden produceras ett för alla tillgängligt sammandrag utifrån diskussionerna som Finansministeriet också vidarebefordrar åt administrationen vid staten och kommunerna.

 • För att stödja genomförandet av diskussionerna rekommenderas Dialogpaus-modellen och som längd två timmar.
 • Det är också möjligt att använda en dialogpausmodell som passar bäst för dig och din målgrupp.
 • För att ordna diskussionen kan du sammanföra temat ”Hur har undantagstiden förändrat oss?” med ett ämne som berör dig och din målgrupp. Ämnet kan vara t.ex: ”Hur har undantagstiden förändrat vårt samfund/oss pensionärer/socialt arbete/våra studier?”
 • Du kan också fritt välja ett ämne som relaterar till undantagstiden och som ni har ett behov av att förstå bättre och fördjupa er igenom diskussion. Vid behov kan du får hjälp för att begränsa ditt tema.

Anmäl dig som diskussionsarrangör senast den 10.5 genom att skicka e-post till: jonna.simila(a)eratauko.fi. 

Som stöd för att ordna en dialog får du:

 1. Ett inbjudningsbotten och instruktioner om sätt att bjuda in deltagarna på samt tidtabell.
 2. Ett manus för Dialogpaus-diskussionen där det finns instruktioner om hur du kan ordna dialogen mot ansikte eller på distans.
 3. En introduktion för att facilitera och bjuda in deltagarna till dialog: 7.5 kl. 12.30-14.30.
 4. Diskussionsstöd i smågrupper innan dialogen (tidpunkten kommer man enskilt överens om för varje grupp).
 5. Arrangörens infopaket som inkluderar instruktioner och material.

Diskussionsarrangören bör:

 1. Anmäla sig som diskussionsarrangör per e-post till: jonna.simila(a)eratauko.fi
 2. Meddela i samband med anmälan ifall du deltar i introduktionen den 7.5 kl.12.30-14.30.
 3. Bjuda in deltagarna
 4. Dra diskussionen
 5. Boka in en person som för anteckningar under diskussionen
 6. Leverera anteckningar samt ett sammandrag från diskussionen direkt efter att diskussionen har genomförts.

Vårens första Undantagstidens dialoger fördes den 16.3 då det hade gått ett år sedan coronaepidemins utbrott i Finland. I de 26 diskussionerna deltog 242 människor i olika åldrar från hela Finland: högstadieelever, studerande, pensionärer, företagare, kommunarbetare, chefer, föreningsaktiva, anhöriga till mentalvårspatienter, evenemangsproducenter samt kulturarbetare.

Utgående från diskussionerna verkar det som att en stor del av finländarna är vana vid en fortsatt undantagstid. Man kämpar vidare i en jämntjock vardag. Samtidigt har våra samfund och relationer vant sig vid nya omständigheter. Undantagstiden berör fortfarande oss alla, men det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället.

Ett omfattande sammandrag på finska finns på sidan för Undantagstidens dialoger. Där finns även alla sammandrag från de tidigare diskussionsdagarna.

För koordineringen, sammandragen och leveransen av dem till stat och kommun samt för allmänt påseende ansvarar DialogiAkatemia, Dialogpausstiftelsen, Justitieministeriet, Sitra och Finansministeriet.

Välkommen med! Du behövs!

Evenemangskalender

Inga evenemang just nu