Undantagstidens dialoger fortsätter – kom med!

Vi vill ha med dig i höst för att ordna Undantagstidens dialoger om ämnet ”Livet under koronan och i framtiden”.

Vi vill ha med dig i höst för att ordna Undantagstidens dialoger om ämnet ”Livet under koronan och i framtiden”.

I våras inleddes serien om undantagstidens dialoger som lyckades över förväntan och nu vill vi ha med dig för att ordna en eller flera dialoger under hösten.

Undantagstidens dialoger erbjuder medborgare och samfund en möjlighet att föra en konstruktiv diskussion under koronans närvaro.

Med hjälp av diskussionerna kan man öka förståelsen för hur det är att leva i Finland just nu och i framtiden. Det ordnas ett flertal diskussionstillfällen under samma dag av olika arrangörer och på olika orter i Finland.

Syftet är att erbjuda deltagarna en trygg plats för konstruktiv dialog bland den osäkerhet som koronatiden har orsakat, men samtidigt också blicka framåt.

En gång i månaden produceras ett för alla tillgängligt sammandrag utifrån diskussionerna som Finansministeriet också vidarebefordrar åt administrationen vid staten och kommunerna.

Diskussionerna arrangeras: 23.9, 22.10, 12.11 och 3.12. Det är möjligt att delta i en eller flera dagar.

 • För att stödja genomförandet av diskussionerna rekommenderas Dialogpaus-modellen och som längd två timmar.
 • Det är också möjligt att använda en dialogpausmodell som passar bäst för dig och din målgrupp.
 • För att ordna diskussionen kan du sammanföra temat ”Livet under koronan och i framtiden” med ett ämne som berör dig och din målgrupp.
 • Du kan också utnyttja den tematik som kommit fram i vårens diskussioner såsom ”arbete, gemenskap, rättvisa och ekologisk hållbarhet”.
 • Ämnet kan vara t.ex: ”Vad betyder arbete under koronans tid och i framtiden?” eller ”Hur ser livet ut under koronan nu och i framtiden som senior/ung/arbetslös/skolelev/i familjen eller som professionell inom en viss yrkesgrupp?”

Vid behov kan du får hjälp för att begränsa ditt tema.

Anmäl dig som diskussionsarrangör genom att skicka e-post till: toni.kuoremaki(a)eratauko.fi – och berätta samtidigt vilken dag eller vilka dagar du vill ordna en diskussion.

På distans eller ansikte mot ansikte!

Beroende på koronasituationen kan du arrangera ditt samtal både ansikte mot ansikte eller på distans. För bägge val finns material, en introduktion och stöd tillgängligt.

Då du arrangerar en Undantagstidens dialog får du samtidigt med hjälp av modellen tillgång till att ordna olika slag av framtidsdialoger.
Om du istället för att ordna en diskussion hellre deltar i en så kan du se en lista nedan med lämpliga dialoger att anmäla sig till.

Som stöd för att ordna en dialog får du:

 1. Ett inbjudningsbotten och instruktioner om sätt att bjuda in deltagarna på samt tidtabell: Intstruktion om tidtabell ja instruktion för att bjuda in deltagare till diskussionen
 2. Ett manus för Dialogpaus-diskussionen där det finns instruktioner om hur du kan ordna dialogen mot ansikte: (Dialogpaus 120min) eller på distans.
 3. En introduktion för att facilitera och bjuda in deltagarna till dialog
 4. Diskussionsstöd i smågrupper innan dialogen (tidpunkten kommer man enskilt överens om för varje grupp)
 5. En lista med tips för att stöda arrangemangen.

Diskussionsarrangören bör:

 1. Anmäla sig som diskussionsarrangör per e-post till: toni.kuoremaki(a)eratauko.fi
 2. Meddela i samband med anmälan den tid som passar bäst för en introduktion: 9.9. kl. 11:30-13:30, 9.10 kl. 10-12, 30.10 kl. 10-12 och 18.11 kl. 9-11.
 3. Bestämma ifall diskussionen ordnas ansikte mot ansikte eller på distans.
 4. Reservera utrymmen och servering ifall diskussionen ordnas ansikte mot ansikte
 5. Bjuda in deltagarna: Instruktioner för att bjuda in till dialog
 6. Dra diskussionen
 7. Boka in en person som för anteckningar under diskussionen
 8. Levera anteckningar samt ett sammandrag från diskussionen direkt efter att diskussionen har genomförts.

För koordineringen, sammandragen och leveransen av dem till stat och kommun samt för allmänt påseende ansvarar DialogiAkatemia, Dialogpausstiftelsen, Justitieministeriet, Sitra och Finansministeriet.

Välkommen med! Du behövs!

Evenemangskalender

Inga evenemang just nu