Undantagstidens dialoger

Nästa dag för Undantagstidens dialoger är den 27.10 under rubriken ”Hur har den långa undantagstiden påverkat oss och vad har vi nu framför oss?” Årets 2021 sista dialogdag i serien arrangeras den 2.12. Välkommen med!

Undantagstidens dialoger är en dialogserie arrangerad och koordinerad av DialogiAkatemia, Dialogpaus-stiftelsen, Justitieministeriet, Sitra och Finansministeriet. I diskussionsserien behandlas medborgarnas upplevelser om undantagstidens Finland ur olika perspektiv.

Du kan ordna en egen diskussion eller delta i en diskussion som arrangeras av någon annan.

Undantagstidens dialoger erbjuder medborgare och samfund en möjlighet att föra en konstruktiv diskussion under coronans närvaro. Med hjälp av diskussionerna kan man öka förståelsen för hur det är att leva i Finland just nu och i framtiden

Under åren 2020 och 2021 arrangerade ett tiotal aktörer diskussioner runtom i landet. Bland arrangörerna fanns privatpersoner, organisationer, kommuner, stiftelser och ministerier. Personer i väldigt olika livssituationer har deltagit i diskussionerna.

Om du är intresserad av att själv ordna en Undantagstidens dialog, var i kontakt med Toni: toni.kuoremaki@eratauko.fi.

Vi stödjer dig i att arrangera en diskussion!

 

Kom med som arrangör!

Läs mer här om vad som är bra att ta i beaktande då man ordnar en Undantagstidens dialog

Hur arrangerar jag en Undantagstidens dialog?

Har du arrangerat en Undantagstidens dialog?

Här kan du dela med dig av dina erfarenheter med oss

Rapporten är på kommande!

Evenemangskalender

Inga evenemang just nu