Vi stödjer dig!

Här kan du läsa mer om vilket stöd vi erbjuder dig då du ordnar en Undantagstidens dialog samt vad som blir på ditt ansvar att ordna som arrangör.

Som stöd för att ordna en dialog får du:

 1. Ett inbjudningsbotten för att bjuda in  personer till din Undantagstidens dialog den 27.10
 2. Ett manus för Dialogpaus-diskussionen. Manus finns att ladda ner på denna sida inom kort.
 3. En introduktion om hur facilitera diskussionen den 4.10 kl.9-11 och den 10.11 kl.10-12.
 4. Diskussionsstöd i smågrupper innan dialogen (tidpunkten kommer man enskilt överens om för varje grupp)
 5. En lista med tips för att stöda arrangemangen.
 6. En inbjudan som utmanar även andra att komma med och arrangera en Undantagstidens dialog

Det är intressant att märka att man både kan hålla med den andra och samtidigt tänka helt olika om saker och ting, men diskussionen löper ändå

Diskussionsarrangören bör:

 1. Anmäla sig som diskussionsarrangör
 2. Meddela i samband med anmälan den tid som passar bäst för en introduktion
 3. Bestämma ifall diskussionen ordnas ansikte mot ansikte eller på distans.
 4. Reservera utrymmen och servering ifall diskussionen ordnas ansikte mot ansikte
 5. Bjuda in deltagarna: Instruktioner för att bjuda in till dialog
 6. Dra diskussionen
 7. Boka in en person som för anteckningar under diskussionen
 8. Levera anteckningar samt ett sammandrag från diskussionen direkt efter att diskussionen har genomförts.

Välkommen med! Du behövs!