Instruktion om tidtabell

Genast då du har bestämt dig för att ordna en diskussion är det bra att sätta igång med planeringen.

Här finner du några tips för hur diskussionen är bra att strukturera upp, vilka saker du kan börja med direkt samt vilka detaljer som kan vänta tills då diskussionen närmar sig.

Börja direkt:

 • Bjud in deltagare till diskussionen
 • Ifall du ordnar en diskussion ansikte mot ansikte, reservera ett lämpligt utrymme samt fundera över servering
 • Be med någon som skriver anteckningar under diskussionen
 • Anmäl dig till ett introduktionstillfälle
  Introduktionsdagar
  9.9. kl. 11:30-13:30
  9.10. kl. 10-12
  30.10. kl. 10-12
  18.11. kl. 9-11
 • Anmäl dig till ett introduktionstillfälle: toni.kuoremaki(a)eratauko.fi

Under överenskommen tid:

Diskussionstöd i smågrupper. Varje gruppledare kommer enskilt överens med sin grupp när och hur diskussionen förs. Vi delar i er på förhand i smågrupper.

Direkt efter diskussionen:

Fyll i en rapporteringsblankett.