Kuva: Juuso Jonninen

Förundersökningen av människohandelsbrott förutsätter en tydlig verksamhetsmodell för att man ska kunna genomföra den på ett enhetligt och högklassigt sätt på olika håll i Finland. Detta som en del av samarbetet mellan flera myndigheter. En sådan modell har nu skapats i Polisyrkeshögskolans projekt Modellering av förundersökning av människohandelsbrott (Ihmemalli). Dialogpaus-stiftelsen faciliterade gruppdiskussionerna som fördes under projektets gång. 

I projektet Ihmemalli producerades en modell för förundersökning av människohandelsbrott för operativ och taktisk användning av polisen. I projektet beskrev man nuläget för förundersökningen av människohandel och relaterade brott i Finland. Utifrån undersökningen skapade man en processbeskrivning som stöder den riksomfattande enhetligheten i människohandelsbrott.

Den nyutkomna rapporten beskriver nuläget för människohandelsbrott och dess utredning samt granskar förundersökningen av människohandelsbrott ur sex olika perspektiv: myndigheternas, lagens, brottets art, den tredje sektorns, internationella verksamhetsmodeller och offrets synvinkel. Projektet sammanställde också en handbok om förundersökningen av människohandel i samarbete med centrala myndigheter och tredje sektorn. 

Under våren 2023 faciliterade Dialogpaus-stiftelsen totalt 9 gruppdiskussioner på distans. Vi faciliterade fem diskussioner för polismyndigheten vid fem olika polisstationer. I polisförvaltningens gruppdiskussioner deltog personer som utrett människohandelsbrott från olika polisinrättningar. Dessutom ordnades två diskussioner för representanter för tredje sektorn och två diskussioner för myndigheter som på olika sätt är involverade i övervakning, bekämpning och utredning av människohandel. Diskussionerna transkriberades av tre medlemmar i forskargruppen.

Teman för gruppdiskussionerna var identifiering av människohandelsbrott, bästa praxis och centrala utmaningar i förundersökningen av människohandel och förundersökningsmyndigheten, målsägandes roll under förundersökningen av människohandel och samarbete. Teman preciserades för varje fokusgrupp och anpassades för att passa Dialogpaus-metoden.

Diskussionerna gjorde det möjligt för oss att slå två flugor i en smäll. Vi stödde dialog och utveckling mellan förvaltningen och aktörerna, men samlade också in empiriskt forskningsmaterial till forskningsprojektet från anteckningarna av diskussionerna“, Iina Sahramäki (diabloggar)

Att involvera offentliga myndigheter och organisationer var en viktig del av projektet: över 120 deltagare från tiotals organisationer och olika sektorer har deltagit i projektets Dialogpaus-diskussioner, intervjuer och andra evenemang. Dialogpaus-diskussionerna erbjöd möjlighet till nätverkande, dialog och utbyte av åsikter om människohandel som fenomen, arbetet mot människohandel och förundersökningen av människohandel.

Den handbok för förundersökning av människohandelsbrott som nu publiceras, är ett hjälpmedel som också strävar efter att öka medvetenheten om olika möjligheter till omfattande samarbete. Att stärka samarbetet mellan polisen och de instanser som hjälper offren på riksnivå bidrar till att man tillgodoser offrens rättigheter på ett jämlikt sätt. 

Ett centralt utvecklingsobjekt är att vi stärker upplevelsen av delaktighet för offer för människohandel. Viktigt är, att offret upplever sig ha blivit genuint hörd och bemött. Detta stärker offrets känsla av rättvisa i processen, oavsett slutresultat”, säger Willman-Koistinen i nyheten som Polamk publicerat. 

Projektet Modellering av förundersökning av människohandelsbrott (Ihmemalli) som man genomförde vid Polisyrkeshögskolan, pågick från oktober 2022 till december 2023 och finansierades av programmet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. I projektet deltog Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) och polisinrättningen i Östra Finland. 

 

Läs mer i nyheten publicerad av Polamk

Förundersökning av människohandelsbrottslighet inom polisen (sammandrag på svenska)

Handbok för förundersökning av människohandelsbrott (på finska)

Dialogpaus-metoden har även använts i andra Polamk-projekt. Läs mer på vår diablogg Dialogpaus-metoden som en del av Polisyrkeshögskolans projekt

Vilken Dialogpaus-stiftelse?

Dialogpaus-stiftelsens målsättning är att tillsammans med andra organisationer som är intresserade av dialog förändra diskussionskulturen i Finland till mer konstruktiv, minska splittringen i samhället och öka människors delaktighet i samhället.

Dialogpaus-stiftelsens vision är att samhällsdiskussionen ska vara konstruktiv, respektfull och engagera ett brett spektrum av samhället. Människor och organisationer har både vilja och kunskap att föra en konstruktiv diskussion om viktiga frågor.

Nyheter

Alla nyheter