Material

På denna sida finner du färdiga material för att ordna en Dialogpaus-diskussion, bland annat manus om olika ämnen och introduktioner till olika teman.

Kavla upp ärmarna och sätt igång!

Hurra! På dessa sidor finns färdiga material att använda då du ordnar en Dialogpaus-diskussion. Du kan utnyttja materialen till exempel i skolan, på läroanstalter, på arbetsplatser samt i medborgarsamtal. Vi har delat upp materialen enligt tema för att underlätta val av material.

Med hjälp av de färdiga materialen är det lättare att komma igång med att förverkliga en egen Dialogpaus-diskussion. Alla material passar inte in i alla miljöer så använd dig av ditt egna omdöme då du väljer bland dem. Största delen av manusen går också att redigera så att de passar in för just din diskussion och målgrupp.