Framtidsdiskussioner / Statsrådets kansli

Diskussion om egna bekymmer och vad som bygger tillit

En Dialogpaus-diskussion kan höra samman med vår närhistoria, nutiden eller framtiden. Tillsammans med Statsrådets kansli arrangerade vi åren 2020-21 femtio dialoger om Finlands framtid samt året 2021 diskussioner om Europas framtid. Här hittar du manuskripten för dessa helheter.

En framtidsdiskussion kan föras på många olika sätt. Ett ämne att fördjupa sig i kan vara till exempel skolans, läroanstaltens, arbetsplatsens, kommunens, stadens, områdets, Finlands eller Europas framtid.

Deltagarna i dessa diskussioner kan vara till exempel elever med olika bakgrund, studerande, organisationsaktiva, politiker, beslutsfattare, företagare eller pensionärer. I bästa fall inkluderas människor i olika åldrar och bakgrund i diskussionen.

Syftet med diskussionen är att ge deltagarna möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter och reflektioner som relaterar till framtiden. Att dela med sig av erfarenheter och reflektioner i sin tur kan fördjupa förståelsen och föda nya insikter.

Som stöd för diskussionen finns en diskussionsledare som i diskussionen använder sig av Spelreglerna för en konstruktiv diskussion samt av våra diskussionskort. Deltagarna förbinder sig i början att följa spelreglerna och dessa kan också printas ut för påseende i diskussionsutrymmet.

Framtidsdiskussioner är ett utmärkt sätt att öva sig på en konstruktiv och jämlik diskussion och lära sig att arrangera och leda en Dialogpaus-diskussion. Det är också ett bra sätt att vidareutveckla sina egna diskussionsfärdigheter. 

För att öka på effekterna av diskussionen kan arrangörerna på förhand reflektera över hur diskussionens insikter kunde utnyttjas till exempel i framtidsredogörelser, i olika beredningsprocesser, beslutsfattande eller i utvecklandet av olika strategier. Diskussionen kan arrangeras live eller via nätet.

Denna helhet innehåller följande material:

 • Dialogpaus-diskussionsmanus om Finlands framtid (uppdateras inom kort på sidorna)
 • Dialogpaus-diskussionsmanus om Europas framtid
 • Tips för hur bjuda in deltagarna samt tidsplan

Helhetens viktigaste budskap är:

 • Det är viktigt att föra en jämlik diskussion om framtiden, eftersom den berör oss alla
 • Det är lätt att föra en konstruktiv diskussion om framtiden samt utveckla de egna diskussionsfärdigheterna.
 • Det är viktigt att diskutera framtiden ur olika synvinklar med tanke på delaktighet, demokrati, välbefinnande och jämlikhet.

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg