Identifiering av kunnande / Sitra

Hjälp identifiera ditt kunnande och göra det synligt

Att diskutera tillsammans med andra människor är ett av de bästa sätten för att identifiera det egna kunnandet. Detta stöds av en konstruktiv och jämlik diskussion som kan realiseras till exempel genom att använda Dialogpaus-metoden.

Detta verktyg är till hjälp då du vill arrangera en Dialogpaus-diskussiom om hur identifiera och synliggöra det egna kunnandet.  Dialogpaus-materialen kan användas i skolan, på läroanstalter, hobbyverksamhet, olika samfund och arbetsplatser. Människor i olika åldrar kan delta i diskussionen. Det räcker, att diskussionsdeltagaren kan prata om sina egna erfarenheter på det språk som används i diskussionen.

Syftet med Dialogpaus-diskussionen om identifieringen av kunnande är att hjälpa diskussionsdeltagarna att lägga märke till de egna kompetenserna: kunskap, färdigheter, styrkor, attityder – allt det som du är bra på!

Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i studier, på kurser, i hobbyer, familjelivet – var som helst!

Diskussionerna kan föras i många olika sammanhang: hobby – och studiegrupper, arbetssamfund, kundgrupper eller varför inte även mellan för varandra helt obekanta personer. Diskussionerna behöver en  diskussionsledare som i sitt uppdrag kan använda sig av Dialogpaus-verktygen.  Diskussionen kan arrangeras live eller på distans.

Som stöd för diskussionen kan du printa ut Spelreglerna för en konstruktiv diskussion och som diskussionsledare bekanta dig på förhand och i god tid med våra diskussionskort innan du leder dialogen.

Materialen är skapade under Sitras Upptäck ditt kunnande-veckor i samarbete med olika aktörer.  Projektet och olika insikter från diskussionerna går att följa i sociala medier med #OsaaminenNäkyviin.

Denna materialhelhet innehåller:

 • En mall för inbjudan inklusive tips om inbjudningssätt och tidsplan
 • Tips för att leda en nätdialog
 • Ett diskussionsmanus, 90-120 minuter

Helhetens viktigaste budskap är:

 • Kompetens skapas i många miljöer. Kompetens som uppstår överallt är värdefull!
 • Alla har många slags kompetenser, och när man upptäcker detta hittar man sätt att använda sin kompetens.
 • Identifiering av kompetens är framtidens allmänbildning.
 • Kompetens är värdefullt i sig, och att lägga märke till och synliggöra den är betydelsefullt med tanke på delaktighet, aktörskap, bildning, välbefinnande och sysselsättning.

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
Alla verktyg