Sören Lillkung / Photo by Cata Portin

“Att sitta i en ring, ansikte mot ansikte, var ett sätt att nå samförstånd redan bland ursprungsfolken. I Dialogpaus-diskussionerna finns samma visdom. För mig är Dialogpaus viktigt för att alla onödiga titlar lämnas bort och alla står på samma linje.

Samhället kan ibland vara hierarkiskt och jämförande, och enskilda framgångsrika människor lyfts fram. I Dialogpausen är man fri från hierarkier och man söker förståelse tillsammans. Alla är lika värdefulla i diskussionen.

Jag har märkt att jag blir ödmjukare i Dialogpaus-diskussioner, men samtidigt hjälper diskussioner mig att växa. Allt under en och samma dialog. Man lyssnar på varandra och låter alla prata utan att avbryta. Man vill höra och förstå vad den andra säger. På många håll har det blivit vanligare att man avbryter andra och försöker dominera diskussionen.

Det känns som att medierna också föredrar diskussioner med mindre fakta och mer dramatik. Man vill ha starka och motsatta opinioner. Dialogpausen tar en annan väg. Metoden är väldigt viktig för Svenska kulturfonden, och vi är glada över att få vara med i verksamheten.

Vi började med att använda metoden internt, och har nu också börjat sprida ut den till våra partner. Svenska språket är ett minoritetsspråk i Finland, och studierna visar att språkklimatet har blivit sämre under de senaste åren. Jag tror inte att någon vill med flit göra svenskans position sämre i Finland, men olika grupper möter inte varandra tillräckligt. Problem föds då möten och förståelse saknas.

Möten som leder till förståelse behövs mellan alla språkgrupper som finns i Finland. Kulturfonden vill skapa ett öppet och inkluderande samhälle, där alla har rätt till utbildning och kulturell mångfald. Dialogpaus stöder oss i vårt mål.

Vi har använt metoden med vår egen personal till exempel för att öka förståelsen mellan olika områden. Vi har också ordnat politiska diskussioner med Dialogpaus-metoden, och våra samarbetspartners använder metoden allt mera.

Jag tror det är möjligt att göra finländare till folket som diskuterar mest i hela världen, men det kräver arbete. Vi vill också ha med dem som inte ens vill diskutera och vars röst inte hörs i samhället. Vi måste få båda ytterligheterna med. Alla ska delta i dialogen.

Om vi tänker på svenskans ställning i Finland, kan vi inte bara försöka att få De andra att förstå oss. Vi måste också själva lära oss att förstå de andra. Förändringen börjar alltid från dig själv. Det är inte alltid andra som har fel, och förståelsen kommer inte utifrån, utan inifrån.”

Sören Lillkung, VD, Kulturfonden

Diabloggar

  • Barn, unga och vuxna sitter i samma ring under "Skididialoger"

    Grundskoleelever i staden Lahtis går på s.k. “Skididialoger” (Kids-dialoger, fri översättning) tillsammans med vuxna. Skididialogerna är en modell för konstruktiv diskussion som är riktad till barn och unga och som utgår utifrån Dialogpaus-modellen. Utbildningsplanerare Petra Larvus berättar om Skididialogens födelse, dess befästande i stadens strukturer och de insikter som framkom från dialogen.
  • MuseoX -projektet gör Dialogpaus till en del av museets vardag

    Har du någonsin undrat över om det någonstans fanns ett utrymme för fredlig, jämlik och respektfull dialog? Oroa dig inte, ett sådant utrymme kommer att färdigställas som en del av MuseoX-projektet i samarbete med Dialogpaus-stiftelsen år 2024. I denna diablogg berättar projektforskaren Henna Kojo och insamlingschefen Teemu Ahola hur Dialogpaus-dialogen blev en del av ett nytt museum för kommunikation, spel, post och digitalt liv.
  • Erfarenhetskunskap som stöd för beslutsfattande - Tammerfors stad involverar invånare i trafikplaneringen

    Tammerfors stad och Tammerforsregionens projekt kring en digital medborgarpanel har strävat efter att utveckla nya redskap för kommunerna att involvera invånarna och ett lätt och nytt sätt för invånarna att delta. Syftet för projektet har varit att genom Dialogpaus-metoden höra kommuninvånarnas erfarenheter och utnyttja dem rent konkret i stadsregionens trafikplanering. 
Alla diabloggar