”Jag hade fått delta i en Dialogpaus-diskussion som deltagare och blev direkt inspirerad av metoden.

Vi behöver fler diskussioner i stil med Dialogpauser där alla kan delta oberoende av bakgrund och där det är möjligt att diskutera även om utmanande ämnen på ett respektfullt sätt och i en trygg miljö.

Det finns ett enormt stort behov för detta sätt att diskutera på. Efter min första Dialogpaus-diskussion så kändes det som att alla hade blivit hörda i tur och ordning och att jag själv hade förstått något nytt genom andras erfarenheter.

Dialogpaus ökar förståelsen för varandra.

Jag rekommenderar definitivt andra privatperson att också ordna en Dialogpaus hemma hos sig. Dialogpausstiftelsen bidrar med bra anvisningar och material för detta.

Jag har en grundläggande tillit till människor så det kändes inte svårt att bjuda hem främmande människor utan det var lätt för mig.

Om det känns som att man blir stressad av tanken på att facilitera diskussionen så kan man komma lättare undan genom att ordna diskussionen hemma hos sig. I december är det så mörkt att då man släcker lamporna så måste man inte ens städa hela huset.

Själv började jag med att bjuda in egna bekanta. Jag märkte ändå i det skedet att min egen kompiskrets var förvånansvärt homogen.
För att få lite diversitet mellan deltagarna så började jag bjuda in fler deltagare via mina bekanta.

Till slut fick vi ihop en mångsidig skara av olika personer som bidrog till att öka diskussionens diversitet åtminstone litegrann. I diskussionen deltog personer som inte kände varandra från tidigare. Bland dem fanns bland annat personer som flyttat till Åbo från andra orter.

Det är bra att påbörja inbjudningsprocessen i god tid. Många är upptagna och även om Dialogpausveckan ordnas först i december så kan man börja med att bjuda in personer redan i detta skede.

Särskilt om det känns som att man vill få ihop en så mångsidig grupp som möjligt och även andra än dem i sin egen vänkrets.
Det lönar sig också att bjuda in folk personligen. Det är en högre tröskel att haka på en allmän inbjudan.

Min mamma fick jag ditlockad genom att säga att jag även bjuder på mat. Det är bra att koka till exempel lite kaffe eller te åt deltagarna. Man behöver inte bjuda på något väldigt speciellt så det skall man inte heller stressa över.

Hoppas så många som möjligt får mod att ordna sin egen Dialogpaus-diskussion. Att möta olika personer i lugn och ro är intressant, ökar förståelsen och får en att inse nya saker om mänskligheten och omvärlden.”

– Pauliina Vesterinen, www.pau.haus

Text: Laura Rantanen Bild: Nana Simelius

Diabloggar

  • Barn, unga och vuxna sitter i samma ring under "Skididialoger"

    Grundskoleelever i staden Lahtis går på s.k. “Skididialoger” (Kids-dialoger, fri översättning) tillsammans med vuxna. Skididialogerna är en modell för konstruktiv diskussion som är riktad till barn och unga och som utgår utifrån Dialogpaus-modellen. Utbildningsplanerare Petra Larvus berättar om Skididialogens födelse, dess befästande i stadens strukturer och de insikter som framkom från dialogen.
  • MuseoX -projektet gör Dialogpaus till en del av museets vardag

    Har du någonsin undrat över om det någonstans fanns ett utrymme för fredlig, jämlik och respektfull dialog? Oroa dig inte, ett sådant utrymme kommer att färdigställas som en del av MuseoX-projektet i samarbete med Dialogpaus-stiftelsen år 2024. I denna diablogg berättar projektforskaren Henna Kojo och insamlingschefen Teemu Ahola hur Dialogpaus-dialogen blev en del av ett nytt museum för kommunikation, spel, post och digitalt liv.
  • Erfarenhetskunskap som stöd för beslutsfattande - Tammerfors stad involverar invånare i trafikplaneringen

    Tammerfors stad och Tammerforsregionens projekt kring en digital medborgarpanel har strävat efter att utveckla nya redskap för kommunerna att involvera invånarna och ett lätt och nytt sätt för invånarna att delta. Syftet för projektet har varit att genom Dialogpaus-metoden höra kommuninvånarnas erfarenheter och utnyttja dem rent konkret i stadsregionens trafikplanering. 
Alla diabloggar