”Jag hade fått delta i en Dialogpaus-diskussion som deltagare och blev direkt inspirerad av metoden.

Vi behöver fler diskussioner i stil med Dialogpauser där alla kan delta oberoende av bakgrund och där det är möjligt att diskutera även om utmanande ämnen på ett respektfullt sätt och i en trygg miljö.

Det finns ett enormt stort behov för detta sätt att diskutera på. Efter min första Dialogpaus-diskussion så kändes det som att alla hade blivit hörda i tur och ordning och att jag själv hade förstått något nytt genom andras erfarenheter.

Dialogpaus ökar förståelsen för varandra.

Jag rekommenderar definitivt andra privatperson att också ordna en Dialogpaus hemma hos sig. Dialogpausstiftelsen bidrar med bra anvisningar och material för detta.

Jag har en grundläggande tillit till människor så det kändes inte svårt att bjuda hem främmande människor utan det var lätt för mig.

Om det känns som att man blir stressad av tanken på att facilitera diskussionen så kan man komma lättare undan genom att ordna diskussionen hemma hos sig. I december är det så mörkt att då man släcker lamporna så måste man inte ens städa hela huset.

Själv började jag med att bjuda in egna bekanta. Jag märkte ändå i det skedet att min egen kompiskrets var förvånansvärt homogen.
För att få lite diversitet mellan deltagarna så började jag bjuda in fler deltagare via mina bekanta.

Till slut fick vi ihop en mångsidig skara av olika personer som bidrog till att öka diskussionens diversitet åtminstone litegrann. I diskussionen deltog personer som inte kände varandra från tidigare. Bland dem fanns bland annat personer som flyttat till Åbo från andra orter.

Det är bra att påbörja inbjudningsprocessen i god tid. Många är upptagna och även om Dialogpausveckan ordnas först i december så kan man börja med att bjuda in personer redan i detta skede.

Särskilt om det känns som att man vill få ihop en så mångsidig grupp som möjligt och även andra än dem i sin egen vänkrets.
Det lönar sig också att bjuda in folk personligen. Det är en högre tröskel att haka på en allmän inbjudan.

Min mamma fick jag ditlockad genom att säga att jag även bjuder på mat. Det är bra att koka till exempel lite kaffe eller te åt deltagarna. Man behöver inte bjuda på något väldigt speciellt så det skall man inte heller stressa över.

Hoppas så många som möjligt får mod att ordna sin egen Dialogpaus-diskussion. Att möta olika personer i lugn och ro är intressant, ökar förståelsen och får en att inse nya saker om mänskligheten och omvärlden.”

– Pauliina Vesterinen, www.pau.haus

Text: Laura Rantanen Bild: Nana Simelius

Diabloggar

  • Ut ur skyttegravarna

    Harri Lammi, chef för miljöprojekten vid Tiina och Antti Herlins stiftelse deltog i de ungas Klimat-dialogpaus och skulle gärna se Dialogpaus som en del av en bredare klimatdiskussion.
  • Hur är det att leva i Finland under exceptionella tider?

    ”Det finns ett stort behov för en samhällelig diskussion i ett läge där demokratin utmanas” säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen angående vår diskussionsserie Undantagstidens dialoger som pågått under år 2020.
  • Idéfestivalen bjuder in till diskussion om ett bra liv

    Människor i olika åldrar och av olika bakgrund bjuds in att förbättra den finländska diskussionskulturen i kampanjen Idéfestival Diskussioner om bra liv på landsbygden. Det är lätt att arrangera en konstruktiv dialog och alla aktörer med verksamhet på landsbygden utmanas att delta. Med kampanjen vill man speciellt lyfta fram ungdomars röster och ta med dem i landsbygdsutvecklingen.
Alla diabloggar