I våras inleddes serien om undantagstidens dialoger som lyckades över förväntan och nu vill vi ha med dig för att ordna en eller flera dialoger under hösten.

Undantagstidens dialoger erbjuder medborgare och samfund en möjlighet att föra en konstruktiv diskussion under koronans närvaro.

Med hjälp av diskussionerna kan man öka förståelsen för hur det är att leva i Finland just nu och i framtiden. Det ordnas ett flertal diskussionstillfällen under samma dag, på distans och ansikte mot ansikte och av olika arrangörer på olika orter i Finland.

Syftet är att erbjuda deltagarna en trygg plats för konstruktiv dialog bland den osäkerhet som koronatiden har orsakat, men samtidigt också blicka framåt.

En gång i månaden produceras ett för alla tillgängligt sammandrag utifrån diskussionerna som Finansministeriet också vidarebefordrar åt administrationen vid staten och kommunerna.

Under våren från april till juni ordnades 162 diskussioner med drygt 1100 deltagare runtom i landet. Sammandraget (på finska) från vårens diskussioner hittar du här.

Kom med och arrangera din egna diskussion eller delta i en diskussion som någon annan ordnar!

Mer information om Undantagstidens dialoger samt den finska händelsekalendern hittar du här.

Undantagstidens dialoger på svenska hittar du i evenemangskalendern här.

Anmäl dig som diskussionsarrangör genom att skicka e-post till: toni.kuoremaki(a)eratauko.fi – och berätta samtidigt vilken dag eller vilka dagar du vill ordna en diskussion.

Nyheter

  • Dialogpaus-metoden utnyttjades i modelleringen av förundersökning av människohandelsbrott

    Förundersökningen av människohandelsbrott förutsätter en tydlig verksamhetsmodell för att man ska kunna genomföra den på ett enhetligt och högklassigt sätt på olika håll i Finland. Detta som en del av samarbetet mellan flera myndigheter. En sådan modell har nu skapats i Polisyrkeshögskolans projekt Modellering av förundersökning av människohandelsbrott (Ihmemalli). Dialogpaus-stiftelsen faciliterade gruppdiskussionerna som fördes under projektets gång.
  • I framtidsdialogerna diskuterades oro och förhoppningar för Finlands framtid

    Under våren 2024 ordnades 35 Dialogpaus-diskussioner om Finlands framtid som en del av arbetet med Statsrådets kansli och framtidsredogörelsen. Nästan 300 personer deltog i dialogerna.
  • Hurra! Materialpaketet Dialogpaus för unga har nu publicerats

    Dialogpaus för unga är ett materialpaket som stödjer utövandet av dialogfärdigheter och inkludering. Det är en verktygslåda för att utveckla diskussionsfärdigheter och förmågan att lyssna både för individer och för grupper. Materialet kan också användas för att öva på att agera som diskussionsledare under en Dialogpaus-diskussion.
Alla nyheter