Instruktioner för att bjuda in deltagarna till dialog

För att dialogen skall kunna genomföras är det viktigt att få deltagarna på plats.

Här finner du tips för hur deltagarna kan bjudas in till Undantagstidens dialoger.

Tilläggsinformation om hur du bjuder in deltagare hittar du även här.

Definiera målgruppen

Målgruppen kan vara intern inom en organisation, ett nätverk eller en som sammanför många olika grupper. Fundera på med vilken målgrupp just du har ett behov av att förjupa förståelsen av livet under koronan nu och i framtiden. Definiera sedan målgruppen enligt detta.

De inbjudna definieras utifrån vem ni vill ha med i diskussionen. Ifall syftet är att få med en så mångsidig grupp deltagare som möjligt kan det vara bra att resevera mer tid för att bjuda in.

Vi rekommenderar att det deltar 3-10 personer för en diskussion på distans och 6-20 personer för en diskussion ansike mot ansikte. Vi rekommenderar att diskussionslängden är 120 minuter.

Hur bjuda in deltagarna?

 1. För att bjuda in deltagare till diskussionen är det bra att använda sig av alla de kanaler som du har till ditt förfogande. Även om diskussionen är en del av Undantagstidens dialoger så betyder det inte automatiskt att deltagarna hittar till just din diskussion.
 2. Använd alltså tid till att bjuda in deltagare till diskussionen.
  Desto personligare som din inbjudan är, desto säkrare får du också deltagarna på plats.
 3. Du kan enkelt personifiera en generell inbjudningstext genom att ändra på motivationsfrågorna så att de appellerar till var och en av de grupper eller personer som du bjuder in.
 4. Håll målsättningarna samma för alla så att deltagarna är på väg till samma diskussion.
 5. Vi rekommenderar att göra en evenemangssida, särskilt ifall det är frågan om ett öppet diskussionstillfälle som man kan anmäla sig till.
 6. Ifall du ordnar ett öppet diskussionstillfälle som man kan anmäla sig till så kom ihåg att skicka anmälningslänken även åt oss så lägger vi till evenemanget i vår lista på kommande diskussionstillfällen.
 7. Det lönar sig att göra inbjudningarna direkt. Anmälningarna kan du ta emot genom valfri anmälningslänk eller genom att be om anmälningar per e-post.
 8. Lägg gärna sista anmälningsdag minst tre dagar innan diskussionen så får du en uppfattning om det är lönt att bjuda in flera deltagare t.ex. genom en påminnelseinbjudan, genom att ringa upp eller genom att vidga gruppen av inbjudna.
 9. Åt de anmälda är det bra att skicka ett bekräftelsemeddelande med noggrannare instruktioner samt en begäran om att be deltagarna meddela om förhinder ifall de mot förmodan inte kan delta i diskussionen.
 10. De finns många olika former av inbjudningstext. Det lönar sig att göra en generell inbjudningstext eller en evenemangssida som distribueras åt olika grupper via t.ex. sociala medier, per e-post, på anslagstavlor eller personligen.

Här finns ett utkast som bilaga

Det är bra att bjuda in deltagarna noggrannt, även om det skulle vara frågan om t.ex. deltagare från en och samma organisation då själva inbjudan ofta förbereder deltagarna för en likställd diskussion redan innan diskussionen börjat.