Lista med tips

Här finner du en lista med tips som stödjer dig i att arrangera din egna Dialogpaus.

  • Kom ihåg att testa din digitala plattform innan du ordnar en diskussion.
  • En bra dialog på distans fungerar då gruppen består av 3-10 deltagare samt en facilitator (dvs. diskussionsledare). Om diskussionen ordnas ansikte mot ansikte så kan antalet deltagare vara fler, 6-25 stycken.
  • Under diskussionen föds troligtvis en djupare förståelse för dagens diskussionsämne som
    det lönar sig att utnyttja i er verksamhet.
  • Ifall ni har möjlighet så planera och kom gärna överens på förhand vem alla som skall få ta del av diskussionens innehåll, förutom för det allmänna sammandraget.
  • Här finns mer tips om hur man kan nå ut.
  • I sociala medier får ni gärna använda er av #undantagstidensdialoger #dialogpaus #poikkeusajandialogit och #erätauko

Tack för att ni är med!