Så här säkerställer du effektiviteten

Efter dialogen kan man till exempel bearbeta lösningar, beredning eller beslut. Den djupare förståelsen för ämnet som uppkommit under dialogen förbereder gruppen för att arbeta med de följande skedena, men det lönar sig att skilja åt dialogen från dessa.

Dialogen fungerar som en uppvärmning för och inledning till de följande skedena. Under en dialog skapas en förtroendefull atmosfär och fördjupas förståelsen för vilket ämne som helst, vilket är en förutsättning för att fatta beslut och utveckla lösningar. Under längre processer kan dialog också användas i olika skeden av arbetet alltid då man behöver stanna upp vid viktiga ämnen. Om sammansättningen för arbetet eller beslutsfattandet ändras är en dialog ett sätt att skapa gemensam förståelse bland de nya deltagarna.

Hur?

Längre processer för gemensam utveckling kan planeras enligt tre olika skeden:

 1. Dialog som siktar på ökad förståelse
 2. Arbete som siktar på att söka idéer och lösningar
 3. Deliberativa förhandlingar som siktar på en resolution, vision eller målsättningar

Om det är meningen att man ska fortsätta arbetet efter diskussionen och eventuellt fatta beslut, fundera då på följande frågor:

 • Är dialogdelarna tydligt åtskilda från skedena som föregår beslutsfattandet och det målinriktade arbetet? Har detta kommunicerats till deltagarna på ett så öppet sätt som möjligt?
 • Vem borde få höra om diskussionens innehåll? Vem kan dra nytta och lärdom av det?
 • Har du funderat på hur insikterna som uppkommer under dialogen och diskussionen i sin helhet dokumenteras så att man kan lära sig av dem efter diskussionen?
 • Övergår man till samhällsutveckling efter dialogen, och hur bygger insikterna som uppkommit under dialogen en grund för arbetet?
 • Kan diskussionen visualiseras eller göras synlig på något annat sätt? Kan man skapa principer eller utarbeta gyllene regler på basis av insikterna?
 • Hur kan man se till att förtroendet som uppkommit under dialogen fortsätter till beslutsfattandet? Kan dialogens spelregler även följas under kommande skeden?

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg