Aktivera tysta röster i diskussionen

  • När diskussionen fortskrider, lägg märkte till de personer som inte ännu sagt någonting.
  • Säg att du önskar att så många som möjligt ska delta i diskussionen. ”För att dialogen ska lyckas är det vanligtvis viktigt att så många som möjligt deltar i diskussionen. Det betyder inte att alla måste tala lika mycket, utan att alla kan göra sin röst hörd när de vill säga någonting.”
  • Stoppa diskussionen för en stund och säg att du vill höra vad de personer tycker som inte ännu sagt någonting. ”Nu har vi hört från en del av er. Nu vill jag fråga vad ni tycker som inte ännu sagt någonting?”
  • Om gruppen är stor eller stämningen är spänd kan du styra deltagarna till att diskutera i par eller små grupper en liten stund. Sedan kan du särskilt be dem att tala som varit tysta hittills. ”Prata en liten stund med personerna bredvid er om vilka tankar diskussionen hittills väckt hos er. Sedan ska vi höra vad de tänker som inte ännu haft ordet.”

Mera verktyg

  • Manuskript

    Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
  • Uppvärmingsaktiviteter

    Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
Alla verktyg