Färdiga Dialogpaus-manuskript

Hurra! På dessa sidor finns färdiga material att använda då du ordnar en Dialogpaus-diskussion. Du kan utnyttja materialen till exempel i skolan, på läroanstalter, på arbetsplatser samt i medborgarsamtal. Vi har delat upp material enligt tema för att underlätta val av material.

Med hjälp av de färdiga materialen är det lättare att komma igång med att förverkliga en egen Dialogpaus-diskussion. Alla material passar inte in i alla miljöer så använd dig av ditt egna omdöme då du väljer bland dem. Största delen av manusen går också att redigera så att de passar in för just din diskussion och målgrupp.

Till höger hittar du färdiga Dialogpaus-manuskript. Nedan hittar du också en mer omfattande lista med annat material som kan hjälpa dig att organisera en Dialogpaus-diskussion:

Hjälp att identifiera och synliggöra dina egna färdigheter: Identifierande av kunnande / Sitra

Diskutera dina egna farhågor och vad anger förtroende: Framtidsdialogerna / Statsrådets kansli

Dialogpaus med unga: Ett manuskript om vänskap

Mera verktyg

  • Manuskript

    Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
  • Uppvärmingsaktiviteter

    Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
  • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

    Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg