Manuskript

Dialogpaus-diskussionsledarens roll är att förbereda och leda diskussionen. Som hjälp kan du använda dig av Dialogpaus-modellens manus. Under diskussionens manus upprepas vissa skeden som skapar Dialogpaus-diskussionen. 

Manuset lär du dig snabbt. Enligt feedback underlättar manuset diskussionsledarens uppgift och inkluderandet av olika deltagare. 

Då du redigerar manuset vidare och gör ett material som stödjer din diskussion så kallas det för manuskript. Här finns exempel på färdiga uttryck som diskussionsledaren kan utnyttja samt en mer precis tidtabell.

På denna sida hittar du flera exempel på manuskript för en Dialogpausdiskussion.  Du kan använda dig av dem för att förbereda och leda din egna Dialogpaus-diskussion. Skriv ut manuskriptet åt dig själv eller ladda ner den på datorn. Redigera vid behov och lägg in egna anteckningar för att stödja diskussionen. 

Mera verktyg

  • Uppvärmingsaktiviteter

    Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
  • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

    Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
  • Dialogpaus-spelregler för unga

    Gå tillsammans igenom spelreglerna för en konstruktiv diskussion innan ditt Dialogpaus-samtal. Du kan skriva ut spelreglerna i storlek A4 eller A3. Du kan sätta upp dem på väggarna i diskussionsutrymmet eller på golvet i mitten av cirkeln.
Alla verktyg