Uppvärmingsaktiviteter

Dessa aktiviteter kan göras i god tid eller så kan du genomföra dem precis innan den egna Dialogpaus-diskussionen. Övning ger färdighet så ni kan öva så mycket som ni vill! 

Ett utmärkt sätt att öva på dialogkunskaper är att genomföra Dialogpaus-diskussioner.  Diskussionens ämne kan vara till exempel favoritkaraktärer i filmer eller i litteratur, viktiga YouTube-kanalers betydelse för en själv eller drömmar för framtiden. 

Du kan vid behov utnyttja också andra uppvärmningsaktiviteter som du exempelvis tidigare använt dig av i jobbet eller på fritiden.

Mera verktyg

  • Manuskript

    Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
  • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

    Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
  • Dialogpaus-spelregler för unga

    Gå tillsammans igenom spelreglerna för en konstruktiv diskussion innan ditt Dialogpaus-samtal. Du kan skriva ut spelreglerna i storlek A4 eller A3. Du kan sätta upp dem på väggarna i diskussionsutrymmet eller på golvet i mitten av cirkeln.
Alla verktyg