Att dra nytta av dialogelement vid seminarier och möten

Att ta med dialogelement har en förvånansvärt stor inverkan på evenemangens atmosfär och deltagarnas upplevelser. Evenemanget blir mer givande när deltagarna får bli delaktiga och får uppleva att evenemanget är betydelsefullt just för dem. Istället för att deltagarna skulle sitta passiva och ta till sig presentationer eller delta i möten som åhörare lönar det sig att bemöta sina åhörare.

Seminarier består ofta av keynote-anföranden och paneler. Det är enkelt att förnya dessa med dialogiska element. På basis av Rondpausens försök kan vi säga att finländarna är både villiga och skickliga på att diskutera med varandra bara de ges möjligheten att göra det. Att bearbeta ämnen med de andra deltagarna är ett effektivt sätt att öppna upp nya perspektiv. Samtidigt får deltagarna ett djupare intryck av innehållen som behandlats. I synnerhet när ämnena är komplicerade och evenemanget ordnas av flera olika aktörer är dialogen ett sätt att bygga upp gemensam förståelse, skapa delaktighet och möjliggöra en jämlik debatt. OH BOY, visst är det dags att förnya de här evenemangen!

Hur

Det viktigaste är att skapa en lugn och förtroendefull stämning och reservera tid för möten samt par- och gruppdiskussioner mellan deltagarna. Det är lätt att ändra keynote-anföranden och Q&A-strukturen så att deltagarna efter korta anföranden (max. 15 min.) får diskutera i par, i små grupper eller i en stor grupp (ca 15–40 min.). Från dessa diskussioner lönar det sig att lyfta fram några punkter ur olika perspektiv och notera dem i de fortsatta diskussionerna eller anförandena, eftersom de ofta fördjupar ämnet samt motiverar till vidare diskussion.

En panel kan lika enkelt förvandlas till en dialog. Man kan inleda diskussionen genom att be en av diskussionspartnerna att hålla ett kort inledningsanförande, och sedan ber man parterna att koppla till varandras anföranden och tankar samt att lyssna och tala så att de blir förstådda. Diskussionen kan avbrytas för deltagarnas par- eller smågruppsdiskussioner, och de punkter som lyfts fram från dessa kan användas för att fördjupa diskussionen eller ge den en ny riktning.

Tips

 • För dialog krävs tid och förtroende. Det lönar sig inte att klämma in för mycket innehåll i ett evenemang.
 • Bryt den traditionella enkelriktade dynamiken genast i början av evenemanget och inled en gemensam diskussion.
 • Berätta redan i inbjudan eller kom överens i början av evenemanget att nu ska vi ha ett seminarium, en panel, ett keynote-anförande eller ett möte som är annorlunda, med syfte att fördjupa förståelse och göra alla delaktiga. Då uppkommer inga felaktiga förväntningar.
 • Det är lättast att inleda diskussionen i par, och sedan kan man utvidga diskussionen till små grupper och slutligen till en gemensam diskussion för hela deltagargruppen.
 • Möjliggör diskussionen genom utrymmesarrangemangen. Undvik auditorier och rader bakom varandra – det är svårt att föra dialog med någons bakhuvud.
 • Dela in deltagarna i grupper på högst 10 personer.
 • Placera panelen som förvandlats till en diskussion till exempel mitt bland deltagarna i stället för att ha den på en scen.
 • Blanda inte ihop möten om beslut och lösningar med dialog, utan ge varje del sin egen plats i processen.
 • Inför dialogiska element särskilt i behandlingen av komplicerade ämnen.
 • Bygg upp förståelse och förtroende mellan olika aktörer genom dialogiska element.
 • Använd korten för en konstruktiv diskussion som hjälp med att leda diskussionerna.

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg