Diskussionens början: inledning och roller

Det är viktigt att skapa en atmosfär där deltagarna litar på varandra och är beredda att dela sina erfarenheter med andra. När diskussionen inleds ordentligt fördjupas deltagarnas förståelse om både de egna och andras synpunkter. I bästa fall lyckas man tänka tillsammans.

Hur?

Inled dialogen genom att tala om diskussionens mål, roller och spelregler. I inledningen lönar det sig också att gå igenom hur man kommer att öppna upp diskussionen utanför gruppen, om det är meningen att man ska fortsätta diskussionen, och om ja, var den fortsätter och vem som fortsätter den.

Berätta om din roll som diskussionens ledare – din uppgift är att ansvara för tidtabellen samt att se till att alla får sin tur att tala och att diskussionens spelregler följs. Ge dig själv rätten att ingripa i diskussionen till exempel genom att avbryta för långa anföranden. Berätta för deltagarna vad du förväntar dig och önskar dig av dem. Repetera spelreglerna för en konstruktiv diskussion. Andra diskussionsroller är till exempel deltagare och sekreterare. Du kan be deltagarna att lyssna på varandra och skriva ner sina tankar samt att ställa varandra direkta preciserande frågor. Sekreteraren skriver ner diskussionen så noggrant som möjligt.

Det lönar sig att ha en öppen inledningsfråga så att den leder till djupare behandling av ämnet och får deltagarna att berätta om sina erfarenheter. Man kan presentera sig i samband med öppningsfrågan. Kom ihåg att tacka deltagarna och berätta hur viktigt det är att just de är på plats.

Man kan inleda ämnet med hjälp av konst, dokument, fotografier eller till exempel anföranden. Den inledande frågan kan också gälla erfarenheter, observationer, känslor, minnen, uppfattningar eller tankar. Nedan finns en lista på några saker som det lönar sig att överväga på förhand. På Sitras webbplats finns också Sitras Megatrender-korten som man kan använda i dialoger om framtidsfenomen.

Så här förbereder du dig inför diskussionen:

 1. Fundera på hur du ska inleda dialogen.
  Se exempelmanuset för dialogens inledning.
 2. Ändra formuleringen av diskussionens spelregler så den passar din egen stil.
  Läs spelreglerna för en konstruktiv diskussion.
 3. Fundera på vilket material du ska använda som inledning till ämnet.
  Se frågor för att inleda diskussionen.
 4. Sätt dig in i temat och gör en lista på frågor som berör diskussionens innehåll.
  Se frågorna för att förbereda dig för ämnet som ska behandlas.

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
Alla verktyg