Diskussionens slut

Det lönar sig att sammanfatta diskussionen dialogiskt med deltagarna så att de kan repetera vad som lyftes fram under diskussionen. Om man går igenom insikter som anföranden kan det störa dialogen, så använd anföranden med försiktighet.

Reservera minst en halvtimme för avslutningen så att deltagarna upplever att de får avsluta diskussionen i lugn och ro. Avslutningen fungerar som en stig till en fortsatt diskussion. I avslutningen kan man också fundera på erfarenheter som uppkom under dialogen – en lyckad dialog är en unik upplevelse av delaktighet och betydelsefullhet.

Om syftet är att förmedla insikterna man kom till under dialogen till en part som inte var närvarande under dialogen lönar det sig att paketera diskussionen. Se tips på att paketera diskussionen.

Du kan gå igenom avslutningen som en diskussion och ställa frågorna nedan. En deltagare börjar, och sedan kan du fråga om någon annan vill säga någonting som relaterar till vad den första personen sagt. På det här sättet kopplas uttalandena till varandra.

Frågor för att avsluta diskussionen:

Fråga deltagarna åtminstone:

 • Vad var den främsta insikten du fick av den här diskussionen?
 • Var borde man fortsätta den här diskussionen, och vem borde göra det?

Fråga gärna också:

 • Har vi diskuterat rätt saker?
 • Har vi diskuterat olika perspektiv?
 • Var diskussionen konstruktiv?
 • Har förståelsen om ämnet ökat?

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg