Diskussionsledarens bästa styråtgärder

 1. Ledaren ser till att alla har utrymme att berätta om sina upplevelser: ”Nu ska vi lyssna i lugn och ro.”
 2. Ledaren underlättar att delta i det andra sagt genom att styra deltagarna till att fästa uppmärksamhet vid kopplingarna mellan olika uttalanden: ”Hur relaterar det här till tidigare uttalanden?”
 3. Ledaren visar exempel på hur man kan tala direkt om sina egna erfarenheter: ”Det här är mina tankar under dialogen, vilka tankar väcker den hos er andra?”
 4. Ledaren hjälper att hålla diskussionens språk på vardaglig nivå, och ber deltagarna att förklara svåra termer som alla inte nödvändigtvis förstår: “Vad menar du när du säger xxxx?”
 5. Ledaren hjälper deltagaren att stanna upp vid spänningar och beskriva erfarenheterna som relaterar till dem närmare: ”Berätta mer. Vi ska ta oss tid att lyssna på olika synpunkter.”
 6. Ledaren hjälper att lyfta fram synpunkter som blivit i skymundan: ”Vad har inte ännu lyfts fram?”
 7. Ledaren hjälper att utforska kopplingarna mellan olika synpunkter: ”Vad har de samma åsikt om? Var finns det skillnader? Vad förstår vi nu som vi inte förstod tidigare?”

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg