Exempelmanus för dialogens inledning

”Välkomna.

Syftet med den här diskussionen är att vi ska lära från varandra och höra varje deltagares synpunkter och erfarenheter om ämnet som behandlas. Syftet är inte att övertala, debattera eller övertyga andra om vår egen åsikt, utan att ge utrymme för olika perspektiv och bygga förståelse på basis av andras kommentarer.

Syftet med den här diskussionen är att bygga nya synpunkter om ämnet som behandlas och att lära från varandra. Jag hoppas att diskussionen kommer att ge er ny förståelse för vad som är viktigt för andra, samt en djupare förståelse för vad som är viktigt för dig.

Som diskussionens ledare styr jag diskussionen och ser till att var och en får tala och att vi följer diskussionens spelregler. (Gå igenom reglerna) Känns de här reglerna bra för alla?”

Mera verktyg

  • Manuskript

    Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
  • Uppvärmingsaktiviteter

    Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
  • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

    Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg