Frågor för att inleda diskussionen

 • Vilka erfarenheter är längst fram i era tankar när ni kommer att diskutera det här ämnet?
 • Vilka observationer eller känslor är kopplade till ämnet?
 • Hur är det att diskutera det här ämnet tillsammans
 • Hur påverkar personerna som är närvarande behandlingen av ämnet?
 • Vart vill vi komma med vår diskussion?

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg