Frågor för att inleda diskussionen

  • Vilka erfarenheter är längst fram i era tankar när ni kommer att diskutera det här ämnet?
  • Vilka observationer eller känslor är kopplade till ämnet?
  • Hur är det att diskutera det här ämnet tillsammans
  • Hur påverkar personerna som är närvarande behandlingen av ämnet?
  • Vart vill vi komma med vår diskussion?

Mera verktyg

Alla verktyg