Känsloutbrott i diskussionen

 • Förhåll dig lugnt till känsloutbrott. De är ofta viktiga punkter för en fördjupad diskussion.
 • Säg att du märker att diskussionen väcker starka känslor. Betona att det är viktigt att lyfta fram olika känslor för att vi bättre ska förstå ämnet som behandlas och varandra. ”Jag märker att det här ämnet väcker starka känslor. Det är bra att de lyfts fram, eftersom det hjälper oss att förstå saken bättre. Vi ska försöka diskutera lugnt så att det finns rum för alla slags upplevelser.”
 • Visa personen vars känslor svallar att du lagt märke till hens reaktion. ”Det här verkar vara ett viktigt ämne för dig. Det är bra att du lyfter fram hurdana känslor det väcker hos dig.”
 • Ge alla deltagare lika mycket utrymme att berätta om sina känslor. ”Hurdana känslor väcker det här hos er andra?”
 • Om känsloutbrottet verkar skada diskussionen ska du stoppa diskussionen från att fortskrida och låta deltagarna ta en paus. Under pausen kan du tala med personen vars känslor svallar. ”Nu är vi ute på hal is. Jag föreslår att vi tar en paus och sedan fortsätter den här diskussionen.”
 • Om känsloutbrottet riktas mot dig som diskussionsledare ska du be deltagaren att berätta mer om sin reaktion. ”Berätta mer om vad det är i mina handlingar som känns besvärligt i den här situationen? Sedan kan jag försöka förklara vad det är fråga om ur mitt perspektiv.”

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg