När det är svårt att välja ämne för den fördjupade diskussionen

Gör så här

Om det under diskussionen lyfts fram flera olika ämnen, led deltagarna att fundera på vilket av dem som ska väljas för en djupare diskussion. Ett bra ämne: 1) är aktuellt för så många av deltagarna som möjligt, 2) innehåller oklarheter och spänningar, 3) är möjligt att få nya insikter i under den tid ni har till förfogande.

Säg så här

”Nu har ämnena A, B och C nämnts, men det är för tidigt att säga vilket av de här ämnena det lönar sig för oss att välja. Om vi diskuterar de olika alternativen en stund och funderar på vilket av dem som skulle passa oss bäst.”

Gör så här

Om det bara finns ett ämne eller någon av deltagarna kraftigt försöker styra valet av ämne, sträva efter att sakta ner diskussionen och att hjälpa deltagarna att i lugn och ro fundera på olika alternativ.

Säg så här

”Låt oss ännu i lugn och ro fundera på olika alternativ en stund innan vi fattar något beslut om ämne. Berätta vad ni tänker om det här föreslagna ämnet och säg till om ni kommer på andra ämnen som vi kunde ta upp.”

Gör så här

Om flera av ämnena understöds i gruppen funderar ni närmare på de olika ämnena ännu en stund.

Säg så här

”Diskutera lite till om de här ämnena som ni är intresserade av, så förstår vi bättre vad som gör ämnet viktigt för var och en.”

Gör så här

Om någon kraftigt sätter sig emot det ämne som valts ber du denne ge diskussionen om ämnet en möjlighet att komma till liv. Hör dig efter en stund för hur personen upplever att diskussionen fortsatt.

Säg så här

”De flesta verkar vilja välja ett ämne som du inte är särskilt intresserad av. Är det okej att vi försöker fördjupa oss i det här ämnet, så frågar jag dig om en stund hur du tycker att diskussionen verkar och om du upplever att den väckt nytt intresse?”

Gör så här

Om ni inte bland deltagarna kan komma överens om vilket ämne som ska väljas, kan ni rösta eller så kan du som diskussionsledare välja ämnet utifrån hur du har förstått situationen.

Säg så här

”Vi verkar inte kunna komma överens om vilket ämne vi ska välja. Jag föreslår att vi röstar. Om vi inte då heller kommer fram till en klar lösning, väljer jag ämne och tar också som dialogens ledare ansvar för diskussionen om ämnet.”

Mera verktyg

  • Manuskript

    Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
  • Uppvärmingsaktiviteter

    Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
  • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

    Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg